Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa4 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Ajuts estatals: la Comissió adopta una modificació de les normes sobre ajuts de poca quantia al sector de la pesca i l’aqüicultura

La Comissió Europea ha adoptat una modificació del Reglament de mínims per a la pesca i l'aqüicultura, exemptant ajudes de poca quantitat del control d'ajuts estatals i entra en vigor en vint dies.

Avui la Comissió Europea ha adoptat una modificació de l’anomenat Reglament de minimis per al sector de la pesca i l’aqüicultura (Reglament de minimis del sector de la pesca). El Reglament revisat, que deixa les ajudes de poca quantia exemptes del control dels ajuts estatals perquè es considera que no tenen repercussions en la competència i el comerç en el mercat únic, entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial.

 

El desembre del 2022, la Comissió va prorrogar durant un any la validesa del Reglament de minimis del sector de la pesca (és a dir, fins al 31 de desembre de 2023) a fi de concloure la reflexió que s’estava duent a terme sobre si la transformació i comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura ja no s’havien d’incloure en l’àmbit d’aplicació del Reglament de minimis del sector de la pesca sinó en el del Reglament general de minimis. El Reglament general de minimis estableix un límit màxim d’ajuda més alt que no el del sector pesquer.

 

Podeu trobar la nota de premsa sencera aquí.

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
4 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona