Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 juliol 2023Representation in Spain – Barcelona3 min read

Ajuts estatals: la Comissió aprova un règim d'ajuts espanyol per valor de 350 milions d'euros del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Brussel·les, 7 de juliol de 2023
 

La Comissió Europea ha aprovat, d’acord amb les normes sobre ajuts estatals de la UE, un règim espanyol per valor de 350 milions d'euros assignat amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per a donar suport a la construcció i explotació d'instal·lacions d'emmagatzematge d'electricitat. La mesura contribueix a la consecució dels objectius del pacte verd europeu, alhora que ajuda a reduir la dependència dels combustibles fòssils russos i a accelerar la transició ecològica en línia amb el pla REPowerEU.

 

El règim espanyol
 

El règim notificat per Espanya, amb un pressupost estimat de fins a 350 milions d'euros, es finançarà íntegrament amb càrrec al MRR després de l'avaluació positiva per part de la Comissió del Pla de Recuperació i Resiliència espanyol i la seva adopció pel Consell.

El règim, que s'aplicarà fins al juny de 2026, té l’objectiu de: i) augmentar la quota de fonts d'energia renovables en el sistema elèctric espanyol; ii) disminuir la reducció deliberada de generació d'electricitat a partir de fonts renovables en moments d'excés de producció; i iii) sostenir el funcionament segur del sistema elèctric espanyol.

En virtut del règim, els ajuts adoptaran la forma de subvencions a la inversió per a la construcció d'instal·lacions d'emmagatzematge d'electricitat, amb una capacitat conjunta d’aproximadament, 1000 MW connectada a la xarxa de transport o distribució. L'import màxim dels ajuts per beneficiari serà de 50 milions d'euros.

Els projectes se seleccionaran mitjançant procediments de licitació transparents i no discriminatoris. L'adjudicació dels contractes als projectes seleccionats haurà de tenir lloc abans no s’acabi 2024. Les instal·lacions d'emmagatzematge hauran d'entrar en funcionament a final de 2026 (excepte en el cas de les d’acumulació d'aigua per bombament, que poden entrar en funcionament a final de 2030).

 

Avaluació de la Comissió
 

La Comissió ha avaluat la mesura d’acord amb les normes sobre ajuts estatals de la UE i en particular l'article 107, apartat 3, lletra c, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea («TFUE»), que permet als Estats membres donar suport al desenvolupament de determinades activitats econòmiques sota certes condicions i les directrius sobre ajuts estatals en matèria de clima, protecció del medi ambient i energia 2022.
 

La Comissió ha tingut en compte els següents fets:

·      L'ajut facilita el desenvolupament d'una activitat econòmica, concretament la generació d'electricitat a partir de fonts renovables. Alhora, dona suport als objectius d'iniciatives polítiques clau de la UE com ara el pacte verd europeu i el pla REPowerEU.

·      El règim és necessari i adequat per accelerar les inversions en instal·lacions d'emmagatzematge d'electricitat. A més, el règim té un efecte incentivador, ja que els projectes d'emmagatzematge d'electricitat no s'haurien dut a terme sense els ajuts públics.

·      La mesura és proporcionada, vist que el nivell dels ajuts correspon a les necessitats de finançament efectives i s'establiran les salvaguardes necessàries que limitin els ajuts al mínim, inclòs un procediment de licitació per a la seva concessió.

·      Els ajuts tenen uns efectes positius que compensen qualsevol possible falsejament de la competència i el comerç a la UE.

Ateses aquestes raons, la Comissió ha aprovat el règim d'ajuts espanyol en base a les normes corresponents de la UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
7 juliol 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona