Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa25 abril 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

Ajuts estatals: La Comissió aprova un règim espanyol de 450 milions d’euros per ajudar les empreses manufactureres intensives en gas en el context de la guerra de Rússia

La Comissió Europea ha aprovat un pla espanyol de 450 milions d’euros per donar suport a les empreses manufactureres intensives en gas en el context de la guerra de Rússia contra Ucraïna.

Ajuts estatals: La Comissió aprova un règim espanyol de 450 milions d’euros per ajudar les empreses manufactureres intensives en gas en el context de la guerra de Rússia contra Ucraïna

La Comissió Europea ha aprovat un pla espanyol de 450 milions d’euros per donar suport a les empreses manufactureres intensives en gas en el context de la guerra de Rússia contra Ucraïna. El règim s’ha aprovat dins del marc temporal de crisi i transició per als ajuts estatals que la Comissió va adoptar el 9 de març de 2023 a fi de donar suport a mesures en sectors clau per accelerar la transició verda i reduir la dependència dels combustibles. El nou marc modifica i prorroga en part el marc temporal de crisi, adoptat el 23 de març de 2022 per permetre als estats membres ajudar l’economia en el context de l’actual crisi geopolítica, que ja s’havia modificat el 20 de juliol de 2022 i el 28 d’octubre de 2022.

Els ajuts d’aquest règim seran en forma de subvencions directes. L’objectiu del règim és mitigar els augments excepcionalment grans del preu del gas natural a què s’enfronten les empreses que operen en sectors intensius en gas, que no es poden repercutir als consumidors finals o que els beneficiaris no poden assumir.

La Comissió ha constatat que el règim espanyol s’ajusta a les condicions establertes en el marc temporal de crisi i transició. En particular, els ajuts i) no superaran el 50 % dels costos subvencionables per al límit màxim d’ajut de 4 milions d’euros o el 40 % dels costos subvencionables per al límit màxim d’ajut de 25 milions d’euros; i ii) es concediran abans del 31 de desembre de 2023. La Comissió ha arribat a la conclusió que el règim és necessari, adequat i proporcionat per compensar els efectes d’una pertorbació greu en l’economia d’un estat membre, de conformitat amb l’article 107.3.b) TFUE i les condicions fixades en el marc temporal de crisi i transició. Per aquests motius, la Comissió ha aprovat el règim en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals.

Aquí podeu trobar més informació sobre el marc temporal de crisi i transició i altres mesures de la Comissió per abordar l’impacte econòmic de la guerra de Rússia contra Ucraïna i impulsar la transició cap a una economia amb zero emissions netes. La versió no confidencial de la decisió corresponent es publicarà amb el número de referència SA.106016 en el Registre d’Ajuts Estatals del lloc web de Competència de la Comissió, una vegada que s’hagin resolt els possibles problemes de confidencialitat.

Detalls

Data de publicació
25 abril 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona