Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa16 setembre 20218 min read

Autoritat europea de preparació i resposta davant d’emergències sanitàries (HERA): ens preparem per a les futures emergències sanitàries

Avui la Comissió Europea posa en servei l’Autoritat europea de preparació i resposta davant d’emergències sanitàries (HERA) per prevenir i detectar les emergències sanitàries i donar-hi resposta ràpidament.

Avui la Comissió Europea posa en servei l’Autoritat europea de preparació i resposta davant d’emergències sanitàries (HERA) per prevenir i detectar les emergències sanitàries i donar-hi resposta ràpidament. L’HERA s’anticiparà a les amenaces i a les possibles crisis sanitàries mitjançant la recopilació d’informació i el desenvolupament de les capacitats de resposta necessàries. Quan hi hagi una emergència, l’HERA garantirà el desenvolupament, la producció i la distribució de medicaments, vacunes i altres contramesures mèdiques, com ara guants i mascaretes, que van mancar sovint durant la primera fase de la resposta al coronavirus. L’HERA és un pilar fonamental de la Unió europea de la salut, anunciada per la presidenta von der Leyen en el seu discurs sobre l’estat de la Unió del 2020, i suplirà una deficiència de la resposta i preparació davant d’emergències sanitàries de la UE.

 

Abans de les crisis: la preparació

Abans d’una crisi sanitària, durant la «fase de preparació», l’HERA col·laborarà estretament amb altres agències sanitàries nacionals i de la UE, la indústria, i els socis internacionals per millorar la preparació de la UE davant d’emergències sanitàries.

L’HERA avaluarà les amenaces, intercanviarà informació, desenvoluparà models per preveure brots i, a començaments del 2022, identificarà i actuarà per fer front a tres amenaces de gran rellevància i resoldre possibles mancances de contramesures mèdiques.

L’HERA també donarà suport a la recerca i la innovació per al desenvolupament de noves contramesures mèdiques, especialment per mitjà de xarxes i plataformes d’assajos clínics a escala de la Unió per a l’intercanvi ràpid de dades.

A més, l’HERA pararà atenció als reptes en el mercat i impulsarà la capacitat industrial. Partint de la feina que ha fet el grup de treball per a la producció industrial de vacunes contra la covid-19 a més gran escala, l’HERA iniciarà un diàleg proper amb la indústria, una estratègia a llarg termini per a la capacitat de fabricació i una inversió específica, i també buscarà una solució als obstacles de la cadena de subministrament de contramesures mèdiques.

L’autoritat promourà la contractació pública i afrontarà els reptes relacionats amb la disponibilitat i la distribució; a més, reforçarà la capacitat d’emmagatzematge per evitar una possible escassetat i també obstacles pel que fa a la logística.

D’altra banda, l’HERA també reforçarà els coneixements i les competències relacionats amb tots els aspectes de les contramesures mèdiques en els Estats membres.

 

Si hi ha una crisi sanitària: la resposta d’emergència

En cas que es declari una emergència de salut pública a escala de la UE, l’HERA podrà dedicar-se directament a les operacions d’emergència, com ara prendre decisions ràpidament i aplicar mesures d’emergència, sota la direcció d’un comitè de crisis sanitàries d’alt nivell. També activarà el finançament d’emergència i els mecanismes de seguiment, de desenvolupament de nous productes específics, d’adquisició i de compra de contramesures mèdiques i matèries primeres.

Les instal·lacions FAB UE, una xarxa de punts de producció sempre preparats per fabricar vacunes i medicaments, es faran servir per disposar de capacitats reservades de producció intensiva, així com de plans de recerca i innovació en l’àmbit de les emergències en col·laboració amb els estats membres.

S’impulsarà la producció de contramesures mèdiques a la UE i es farà un inventari de les instal·lacions de producció, les matèries primeres, els béns de consum, els equips i les infraestructures, amb l’objectiu de tenir una visió clara de les capacitats de la UE.

 

Recursos

Les activitats de l’HERA tindran un pressupost de 6 000 milions d’euros que parteix de l’actual pla financer pluriennal per al període 2022–2027, una part del qual provindrà del complement NexGenerationEU.

Altres programes de la UE, com ara el Mecanisme de recuperació i resiliència, REACT-UE, els Fons de cohesió, el programa InvestEU (dins de la UE), i l’Instrument de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional (fora de la UE) també ajudaran a reforçar la resiliència dels sistemes sanitaris. Així doncs, juntament amb els 6 000 milions d’euros ja esmentats, l’ajuda total serà de gairebé 30 000 milions d’euros en el següent període de finançament, i d’encara més si tenim en compte les inversions a escala nacional i en el sector privat.

 

Properes etapes

A fi de garantir una activació ràpida, i partint de la incubadora HERA, que es va inaugurar el febrer del 2021, l’HERA s’establirà com a estructura interna de la Comissió. Serà totalment operativa a principis de l’any 2022. Se’n revisarà i adaptarà el funcionament anualment fins al 2025, any en què se’n farà una revisió completa.

El Consell debatrà i adoptarà la proposta de reglament del Consell sobre un marc de mesures relacionades amb les contramesures mèdiques en cas d’emergència de salut pública a escala de la Unió.

En els dies vinents la Comissió publicarà un anunci d’informació prèvia per proporcionar informació per anticipat als fabricants de vacunes i teràpies sobre la convocatòria de licitació d’EU FAB, que està prevista per a principis del 2022.

Declaracions dels membres del Col·legi

«L’HERA és un altre pilar d’una Unió de la salut més forta i un important pas endavant de cara a la nostra preparació davant les crisis. Gràcies a l’HERA ens assegurarem que disposem dels equips mèdics que ens calen per protegir la nostra ciutadania de futures amenaces per a la salut. L’HERA podrà prendre decisions ràpides per garantir els subministraments. Això és el que vaig prometre el 2020, i això és el que hem aconseguit», ha declarat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«L’HERA té una missió clara: garantir la disponibilitat, l’accés i la distribució de contramesures mèdiques a la Unió. És la resposta de la UE tant per anticipar-se a les emergències com per gestionar-les. L’HERA tindrà el pes i el pressupost necessaris per treballar amb la indústria, els experts mèdics, els investigadors i els nostres socis d’arreu del món a fi de garantir la disponibilitat ràpida d’equips, medicaments i vacunes essencials quan calgui. Ara en som conscients: l’única via per lluitar contra la pandèmia de covid-19 i les emergències sanitàries que es declarin en el futur és la cooperació», ha declarat avui també el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

«L’HERA és un element fonamental d’una Unió europea de la salut forta. Gràcies a l’HERA podrem anticipar-nos a les amenaces per mitjà de l’anàlisi prospectiva, i també coordinar les nostres accions per donar una resposta en el moment més adient, mitjançant el desenvolupament, l’adquisició i la distribució de contramesures mèdiques essencials a la UE. És una estructura de seguretat sanitària única que ens permet avançar-nos als esdeveniments. La seguretat sanitària és cada vegada més un esforç col·lectiu a la UE. Després de gairebé dos anys de pandèmia devastadora, l’HERA és un símbol del canvi de mentalitat en l’àmbit de les polítiques sanitàries que tots hauríem de defensar: quan anem junts, som més forts i capaços de marcar una diferència de debò per a la seguretat sanitària de la nostra ciutadania», ha declarat avui també la comissària de Salut, Stella Kyriakides.

«Les contramesures mèdiques són fonamentals per lluitar contra les amenaces per a la salut. La Comissió ha estat al capdavant de la lluita contra la pandèmia, però encara cal fer més per assegurar-nos que estem més ben preparats per afrontar la propera crisi. La recerca i la innovació seran un component central de l’HERA, ja que aquesta nova autoritat busca promoure i donar suport al desenvolupament i la producció de tecnologies mèdiques», ha declarat avui la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

«Gràcies a l’HERA, aprofitem les lliçons que hem après de la crisi: no podem garantir la salut dels nostres ciutadans sense la capacitat industrial necessària a la UE i unes cadenes de subministrament que funcionin bé. Hem aconseguit millorar la producció de vacunes contra la covid-19 en un temps rècord, tant per a Europa com per a la resta del món. Però hem d’estar més ben preparats de cara a les futures crisis sanitàries. L’HERA crearà noves capacitats de producció que es podran adaptar, així com cadenes de subministrament segures per ajudar Europa a reaccionar ràpidament quan calgui», ha declarat avui el comissari del Mercat Interior, Thierry Breton.

 

Més informació

Discurs sobre l’estat de la Unió de la presidenta von der Leyen

Comunicació sobre la introducció de l’Autoritat europea de preparació i resposta davant d’emergències sanitàries, el proper pas cap a l’assoliment de la Unió europea de la salut

Proposta de reglament del Consell sobre un marc de mesures urgents relacionades amb les contramesures mèdiques en cas d’emergència de salut pública a escala de la Unió

Fitxa informativa sobre l’Autoritat europea de preparació i resposta davant d’emergències sanitàries (HERA)

Preguntes i respostes sobre l’Autoritat europea de preparació i resposta davant d’emergències sanitàries (HERA)

Web de la Unió europea de la salut

Resposta de la UE al coronavirus

Detalls

Data de publicació
16 setembre 2021