Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article26 juny 2024Representation in Spain – Barcelona3 min read

Barcelona, una de les 33 ciutats europees que opta a finançament de la UE contra el canvi climàtic

La Comissió Europea crearà el Climate City Capital Hub, un nou centre de finançament per les ciutats pel clima, entre les que s’hi troba Barcelona, i que han rebut el distintiu de la UE sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres.

Amb aquest nou organisme, 33 ciutats europees podran accedir a diversos serveis d’assessorament financer en materia climática, de formació en planificació i estructuració de les necessitats financeres i l’accés a un conjunt de proveïdors de capital, com ara prestadors i inversors tant del sector públic com del privat.

Els serveis abastaran tant projectes de mitigació com d’adaptació que apliquin un plantejament holístic per lluitar contra el canvi climàtic. El Climate Capital Hub l’operarà la plataforma de la Comissió per a l’execució de la missió sobre les ciutats, que actualment està gestionada pel projecte NetZeroCities. La Comissió n’ha anunciat la seva creació a la conferència de la missió sobre les ciutats de 2024, que s’ha celebrat a València els dies 25 i 26 de juny.

El distintiu de la UE

El distintiu sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres és una fita important en la tasca de les ciutats. Reconeix que han aconseguit formular una fulla de ruta amb visió global per a la neutralitat climàtica i conté un pla d’acció i un pla d’inversions. Aquest document està cocreat amb agents locals, inclosos el sector privat i els ciutadans.

En els 33 plans d’inversió que s’han presentat fins ara, s’han pressupostat aproximadament 114 100 milions d’euros per a mesures climàtiques, cosa que suposa una mitjana de 3 600 milions d’euros per ciutat. 

Paral·lelament, la missió de la UE sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres també ha recollit més de 200 solucions que ajudaran les ciutats en el seu avenç cap a la neutralitat climàtica. Les solucions, que abasten qüestions diverses com el suport avançat a les renovacions o els autobusos de zero emissions, es poden consultar en el Repositori de coneixements.

El suport del BEI

D’altra banda, el Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha assignat una dotació de préstecs de 2 000 milions d’euros a les ciutats amb el distintiu de la missió de les ciutats per ajudar-les en les inversions que planifiquin en energia, edificis eficients, sistemes de calefacció urbana, energies renovables, mobilitat sostenible, renovació i regeneració urbanes, aigua i infraestructures socials. Això reforça el suport del BEI a les ciutats amb distintiu i afegeix un servei financer específic als serveis d’assessorament.

Rerefons

Les ciutats generen més del 70 % de les emissions mundials de CO₂ i consumeixen més del 65 % de l’energia mundial. L’acció urbana és crucial per a la mitigació del canvi climàtic i pot contribuir de manera significativa a accelerar la labor per assolir el compromís legalment vinculant d’arribar a la neutralitat climàtica en el conjunt de la Unió Europea l’any 2050, així com l’objectiu de la UE de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 55 % d’ara al 2030 i, de manera més general, fer realitat el Pacte Verd Europeu. La missió de les ciutats de la UE té com a objectiu ajudar les ciutats europees a ser climàticament neutres i oferir a la seva ciutadania un aire més net, un transport més segur i menys trànsit i soroll.

L’abril de 2022 es van seleccionar per participar en la missió cent ciutats de la UE i dotze ciutats de països associats a Horitzó Europa, el programa de recerca i innovació de la Unió Europea. Estan posant a prova plantejaments intersectorials innovadors que inclouen la participació ciutadana, la gestió de les parts interessades i la governança interna per accelerar el seu avenç cap a la neutralitat climàtica. Això les converteix en centres d’experimentació i innovació, i la resta de ciutats europees en podran seguir l’exemple de cara al 2050.

Detalls

Data de publicació
26 juny 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona