Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa21 juny 2024Representation in Spain – Barcelona4 min read

Catalunya i Balears designades per la Comissió Europea com a valls regionals d’innovació

·        Espanya compta amb 13 comunitats autònomes que han rebut aquesta designació. 

·        Arreu d’Europa es destinaran 116 milions d’euros a 151 regions per reforçar la competitivitat i promoure la innovació.

La Comissió ha designat tretze regions espanyoles amb especial potencial per a la innovació i els oferirà suport en el marc de la Nova Agenda Europea d’Innovació. Es tracta d’Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i València. A tota la UE es finançaran 151 regions.

Les valls regionals d’innovació, que apleguen una colla de regions d’arreu d’Europa amb diferents nivells d’innovació i vinculen els seus principals agents d’innovació, tenen l’objectiu de reforçar els ecosistemes regionals d’innovació, reduir la bretxa en matèria d’innovació a Europa i millorar el rendiment global d’Europa en aquest àmbit.

La UE destinarà a aquesta iniciativa 116 milions d’euros en el marc del programa Ecosistemes d’innovació europea d’Horitzó Europa (el programa de recerca i innovació de la UE) i l’Instrument d’Inversions Interregionals en Innovació (I3) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Hi ha 72 regions que estan en vies de convertir-se en valls regionals d’innovació, a reserva de la signatura dels acords de subvenció.

Aquestes regions s’han compromès a reforçar les polítiques i inversions en matèria d’innovació, amb èmfasi en els reptes a què s’enfronta la UE, tal com s’indica a la Nova Agenda Europea d’Innovació. Hi trobem, entre d’altres, la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, l’augment de la seguretat alimentària mundial, la bona execució de la transformació digital (inclosa la ciberseguretat), la millora de l’assistència sanitària i l’augment de la circularitat.

S’han determinat 79 regions més arran d’una convocatòria de manifestació d’interès per esdevenir les pròximes valls regionals d’innovació, tenint en compte els compromisos que han manifestat per millorar la coordinació i la direcció de les inversions i polítiques en matèria d’innovació, participar en la col·laboració interregional a fi de continuar desenvolupant la innovació i reforçar i connectar els seus ecosistemes regionals d’innovació.

A més del finançament, la Comissió també ajudarà aquestes regions amb activitats per crear comunitats, actes per teixir xarxes i accions de comunicació específiques.

Rerefons: Nova Agenda Europea d’Innovació

La innovació és una prioritat transversal que contribueix tant a la transició verda com a la digital, així com a la competitivitat europea, la seguretat econòmica i l’autonomia estratègica oberta. El juliol de 2022 la Comissió va posar en marxa la Nova Agenda Europea d’Innovació per situar Europa a l’avantguarda de la nova onada d’innovació de tecnologia profunda. Les 25 mesures presentades en la Nova Agenda Europea d’Innovació, agrupades en cinc iniciatives emblemàtiques, tenen com a objectiu: 1) millorar el finançament de les empreses emergents escalables de tecnologia profunda; 2) permetre la innovació de tecnologia profunda mitjançant espais d’experimentació i la contractació pública; 3) accelerar i reforçar la innovació en els ecosistemes d’innovació europeus arreu de la UE i abordar la bretxa en la innovació; 4) fomentar, atreure i retenir talents de tecnologia profunda; i 5) millorar les eines de formulació de polítiques públiques.

En un informe de 2024 sobre l’aplicació de la Nova Agenda Europea d’Innovació es va constatar que s’havien completat tretze de les mesures i les dotze restants estaven en curs.

Valls regionals d’innovació

Les valls regionals d’innovació són una acció en el marc de la tercera iniciativa emblemàtica de la Nova Agenda Europea d’Innovació. La iniciativa continua la labor iniciada pel Programa de treball dels ecosistemes d’innovació europea d’Horitzó Europa i l’Instrument d’Inversions Interregionals en Innovació (I3) en el marc del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Posa l’accent a connectar regions d’arreu de la UE i de la resta del món que s’han compromès a reforçar el seu ecosistema d’innovació i a crear noves cadenes de valor de la UE a fi de contribuir a les prioritats clau de la Unió. Les valls regionals connectades que en resulten sempre abasten regions amb un rendiment d’innovació més baix per tal de reduir encara més la bretxa en matèria d’innovació.

Més informació

Nova Agenda Europea d’Innovació

Fitxa informativa

Llista de les valls regionals d’innovació

Mapa de les valls regionals d’innovació seleccionades

 

Declaracions

«Les valls regionals d’innovació que hem anunciat avui exemplifiquen el valor afegit europeu i demostren la força de la innovació local per respondre als grans reptes del nostre temps. En ampliar la cooperació a partir de l’especialització intel·ligent, les regions interconnectades —també les menys desenvolupades— estaran més ben preparades per reforçar el rendiment global d’Europa en innovació, alhora que es reduirà la bretxa actual en aquest àmbit.»

Elisa Ferreira, comissària de Cohesió i Reformes


«És encoratjador veure el compromís de moltes regions d’Europa per aprofitar les seves especialitzacions estratègiques i millorar la coordinació de les seves inversions i polítiques en recerca i innovació. A través de les valls regionals d’innovació, ajudarem a convertir la diversitat dels territoris de la UE en un punt fort i facilitarem la col·laboració per fomentar noves cadenes de valor de la UE per a la innovació feta a Europa. Això suposa una fita significativa en l’avenç de la Nova Agenda Europea d’Innovació».

Iliana Ivanova, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut

Detalls

Data de publicació
21 juny 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona