Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 juliol 2022Representation in Spain – Barcelona3 min read

Catalunya i les Illes Balears rebran 86,7 i 9,8 milions d'euros del fons REACT-EU per a programes de formació en economia verda i digital

Espanya rebrà gairebé 275 milions d'euros del tram 2022 de REACT-EU per donar suport a la recuperació econòmica de les seves regions.

Espanya rebrà 274,9 milions d'euros addicionals del tram 2022 de REACT-EU. Aquests recursos donaran suport a la recuperació econòmica de les regions espanyoles, ajudaran els treballadors i les persones que busquen feina a adquirir les competències necessàries per a la transició digital i verda i milloraran l'accés i el funcionament dels sistemes socials.

137 milions d'euros s'afegeixen al programa operatiu espanyol del Fons d'Ajuda als Més Desfavorits (FEAD) per donar assistència alimentària i mesures d'acompanyament als col·lectius més vulnerables, incloses les persones que van abandonar Ucraïna a causa de l'agressió russa al país.

La resta de recursos, 137,9 milions d'euros, s'afegeixen als programes del Fons Social Europeu de vuit regions espanyoles:

  •  A Cantàbria, 660.000 euros ajudaran a mantenir i crear nous llocs de treball, en particular oferint suport a les start-ups i programes d'educació i formació professional.
  •  A Castella i Lleó, gairebé 12,7 milions d'euros donaran suport als contractes de recerca a les universitats i permetran que les escoles contractin més professors. Els fons també milloraran els serveis sanitaris i socials mitjançant la contractació de més personal i la compra d'equips mèdics i d'higiene. A més, els fons donaran suport a mesures d'inclusió social per ajudar els col·lectius més vulnerables.
  •  A Catalunya, 86,7 milions d'euros es destinaran principalment a avançar en la transició digital i verda de la regió donant suport a programes d'educació i formació professional que ajudin les persones amb dificultats per trobar feina.
  • A Ceuta, 1 milió d'euros crearà llocs de treball i donarà suport a les empreses emergents mitigant l'impacte de la pandèmia, per exemple, millorant i requalificant la mà d'obra mitjançant l'educació i la formació professional.
  • A Galícia, 11,6 milions d'euros donaran suport a treballadors autònoms, dones i aturats. Els fons també milloraran els serveis públics per ajudar les persones aturades a trobar feina.
  • A les Illes Balears, 9,8 milions d'euros ajudaran les persones a mantenir la seva feina i a fomentar la creació d'ocupació a través de la formació, en particular en competències digitals, alhora que donaran suport als serveis sanitaris que lluiten contra la pandèmia mitjançant l'enfortiment del sistema sanitari. Les mesures també donaran suport als grups vulnerables i abordaran l'exclusió social.
  • Melilla rebrà 1,8 milions d'euros per ajudar les persones aturades a accedir al mercat laboral mitjançant la creació d'ocupació i la formació. Els fons també garantiran la recuperació resilient de l'economia ajudant els joves, els autònoms i els emprenedors a mantenir la seva feina.
  • Al País Basc, 13,5 milions d'euros donaran suport a inversions en educació i programes de formació professional per garantir la continuïtat de l'educació durant la pandèmia. Per donar suport a la recuperació econòmica, els fons ajudaran a crear i mantenir llocs de treball per a joves, autònoms i emprenedors. Els recursos addicionals també s'invertiran en mesures d'inclusió social i accés als sistemes socials, garantint la protecció dels col·lectius vulnerables. Finalment, aquests fons addicionals ajudaran a reforçar el sistema sanitari regional.

 

Rerefons

Espanya rebrà un total de 14.500 milions d'euros en el marc de REACT-EU per impulsar la recuperació d'Espanya i facilitar les inversions en la transició verda i digital.

Com a part de NextGenerationEU, REACT-EU aporta una 50.600 milions d'euros addicionals (en preus actuals) durant el 2021 i 2022 als programes de la Política de Cohesió 2014-2020. Les mesures se centren en donar suport a la resiliència del mercat laboral, a l'ocupació, a les petites i mitjanes empreses i a les famílies de baixos ingressos, així com a establir bases de futur per a la transició verda i digital i una recuperació socioeconòmica sostenible. REACT-EU va entrar en vigor el 24 de desembre de 2020.

El tram de 2021 de REACT-EU ja ha destinat 40.000 milions d'euros per ajudar els estats membres a recuperar-se de la pandèmia de la COVID-19.

 

Més informació

NextGenerationEU

REACT-EU

REACT-EU: Q&A

Detalls

Data de publicació
26 juliol 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona