Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa14 octubre 20216 min read

Dues empreses catalanes rebran fons del Consell Europeu d’Innovació per finançar els seus projectes

El Consell Europeu d’Innovació de la Comissió Europea ha seleccionat 65 empreses emergents i pimes innovadores que rebran 363 milions d’euros per finançar innovacions revolucionàries. Cada empresa rebrà finançament mixt, que combina subvencions directes i inversions en capital social, de fins a 17 milions d’euros per desenvolupar i ampliar les seves innovacions capdavanteres en els àmbits de la salut, les tecnologies digitals, l’energia, la biotecnologia i la tecnologia espacial, entre d’altres. Aquesta és la primera tongada d’empreses que rebran finançament en el marc de l’Acceleradora del Consell Europeu d’Innovació (CEI), que ja és plenament operativa.

Entre les empreses seleccionades n’hi ha dues de catalanes: Follow Wealth i Roka Furadada. L’empresa de Cantàbria Bound 4 Blue, que també rebrà fons en aquesta convocatòria, compta amb un centre de treball a Rubí.

«L’Acceleradora del CEI és un instrument de finançament europeu únic del Consell Europeu d’Innovació. Finança el desenvolupament d’innovacions d’alt nivell mitjançant l’atracció d’inversors privats i ofereix una cartera de serveis per ajudar a ampliar-ne les operacions. Amb el Consell Europeu d’Innovació pretenem que Europa estigui al capdavant en innovació i noves tecnologies gràcies a la inversió en noves solucions per als reptes a què ens enfrontem en matèria de salut, mediambiental i social», ha declarat avui la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

La selecció d’empreses s’ha fet amb un nou procediment de dues fases que es va introduir amb Horitzó Europa. Les candidatures han estat analitzades amb profunditat per experts externs i a continuació s’ha fet una entrevista amb un tribunal d’inversors i emprenedors experts.

Entre les empreses seleccionades n’hi ha dues de catalanes i una de Cantàbria amb presència a Catalunya.

FOLLOWHEALTH: la creixent demanda de seguiment i tractament adequats per als pacients crònics és insostenible per als sistemes sanitaris europeus. Malgrat els avenços recents, els sistemes de telemonitoratge de pacients no han assolit tot el seu potencial perquè no són capaços d’integrar correctament les dades provinents d’un altre dispositiu mèdic en les històries clíniques electròniques. La plataforma HumanITcare respon a aquesta necessitat urgent de sistemes innovadors de monitoratge. És una plataforma impulsada amb intel·ligència artificial i que pot agafar dades de qualsevol dispositiu, adaptar-se a les necessitats dels pacients i integrar-les a les històries clíniques electròniques. HumanITcare redueix les visites en un 40 % i genera avisos intel·ligents i informes per als pacients i els professionals. La seva arquitectura de software innovadora ofereix seguretat, interoperabilitat, sostenibilitat i escalabilitat. 

 

ROKA FURADADA: cada any es diagnostiquen 3 milions de casos nous de càncer de pell, el 85 % dels quals estan relacionats amb l’exposició solar i per tant són evitables. Les cremes solars són un element clau per a la prevenció del càncer de pell perquè ens protegeixen de la radiació ultraviolada gràcies als seus ingredients actius: els filtres UV. Malauradament els filtres actuals tenen limitacions: es degraden ràpidament, són tòxics per a les persones i per al medi ambient, permeten un temps d’exposició limitat i cal combinar diversos filtres per obtenir protecció de tot l’espectre UV. Roka Furadada ha desenvolupat i patentat el filtre SMART UV, que supera totes aquestes limitacions: no és tòxic, té una acció duradora, depèn de la dosi de radiació ultraviolada i és ecològicament sostenible (la matèria primera n’és la lignina) de manera que fomenta l’economia circular.

 

BOUND 4 BLUE: b4b ha patentat, desenvolupat i validat (TRL6/7) una nova vela rígida basada en l’aeronàutica que es propulsa amb l’energia eòlica com a font renovable i redueix en un 30 % l’ús de combustible en el transport marítim (vaixells mercants, vaixells pesquers, vaixells de passatge, etc.). D’aquesta manera també es redueixen els costos operatius i l’impacte mediambiental de la indústria marítima, cosa que contribueix a ajustar-se a la nova normativa de l’Organització Marítima Internacional i els objectius del Pacte verd europeu. Fins ara, l’empresa ha patentat dos tipus diferents de veles rígides: una vela rígida plegable, més adequada per a vaixells amb limitació d’espai i maniobrabilitat, i una vela rígida per succió (eSAIL), adient per a vaixells sense limitacions d’espai i també més assequible per als vaixells petits, com ara els pesquers, i que actualment s’està provant en un pesquer i en un vaixell mercant.

 

Les 65 empreses guanyadores estan establertes en 16 països diferents. La demanda d’inversions en capital social a través del nou Fons CEI ha estat especialment elevada: en van sol·licitar 60 de les 65 empreses. Això vol dir que 227 milions d’euros —del total de 363 milions— es destinaran al component d’inversió.

 

Rerefons

L’Acceleradora del CEI ofereix a les empreses emergents i les pimes subvencions de fins a 2,5 milions d’euros combinats amb inversions en capital social mitjançant el Fons CEI que van dels 0,5 fins als 15 milions d’euros. A més de l’ajuda financera, tots els projectes es beneficien d’una gamma de serveis d’acceleració empresarial que donen accés a grans experts, empreses, inversors i altres actors de l’ecosistema. 

El CEI, que va ser una de les grans novetats del programa Horitzó Europa, es va posar en marxa el març del 2021 després d’una fase pilot prou exitosa entre el 2018 i el 2020. Té un pressupost de més de 10 000 milions d’euros, dels quals l’Acceleradora del CEI disposa el 2021 d’aproximadament 1 100 milions d’euros. El gruix del pressupost està obert a innovacions revolucionàries en qualsevol camp, si bé 495 milions estan reservats per a les solucions de salut estratègica, tecnologies digitals i el Pacte verd.

A primers d’aquest any hi va haver dues rondes d’inversions directes en capital social, al gener i al juny, en què 111 empreses emergents i pimes innovadores van rebre més de 500 milions d’euros per ampliar innovacions revolucionàries. Entre aquestes empreses hi havia dos unicorns.

Aquest any, en el marc d’Horitzó Europa, s’ha introduït un nou procediment de sol·licitud pensat per facilitar la participació de les empreses emergents que permet a les empreses presentar les seves idees en qualsevol moment perquè se’n faci una avaluació ràpida immediatament. Els candidats que superen aquesta fase se’ls convida a preparar una candidatura completa amb l’ajuda d’un servei gratuït d’assessorament empresarial. Les sol·licituds completes s’avaluen en les dates preestablertes, aproximadament cada tres mesos. Des del mes de març més de 4 000 empreses emergents i pimes han enviat les seves idees i, d’aquestes, 801 han presentat sol·licituds completes per a la primera convocatòria, que acabava el 16 de juny de 2021, i unes altres 1 098 n’han presentat per a la segona, que va acabar el 6 d’octubre i que són les que ara s’estan avaluant. Els resultats d’aquesta segona tanda d’empreses de l’Acceleradora del CEI s’anunciaran a finals d’any i la propera convocatòria tancarà a la primeria del 2022.

 

Més informació

Llista d’empreses seleccionades

Centre de dades dels projectes del CEI

Inscripció a la cimera del CEI

Detalls

Data de publicació
14 octubre 2021