Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa1 juny 20215 min read

Economia circular: la Comissió ofereix orientacions per aplicar harmònicament la normativa per als plàstics d’un sol ús i fa avenços quant al seguiment dels arts de pesca

La Comissió Europea presenta avui orientacions amb relació a la normativa de la UE per als plàstics d’un sol ús i adopta una decisió d’execució sobre el seguiment i la notificació dels arts de pesca que es comercialitzen en el mercat i també dels que es recullen del mar com a residus. La normativa té com a objectiu reduir les deixalles marines de productes plàstics i arts de pesca, i alhora promoure la transició cap a una economia circular amb models de negoci, productes i materials innovadors i sostenibles.

«Si fem servir menys plàstics d’un sol ús ajudem a protegir la salut de les persones i del planeta. La normativa de la Unió Europea és un assoliment clau en la lluita contra les deixalles marines. També afavoreix els models de negoci sostenibles i ens apropa a l’economia circular, que prioritza la reutilització per damunt de l’ús únic. D’això tracta el Pacte verd europeu: de protegir i restaurar l’entorn natural, alhora que dona empenta a les empreses perquè innovin», ha declarat avui el vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans.

«Els efectes negatius que les deixalles de plàstic tenen en el medi ambient, els oceans, la vida marina i la nostra salut són dràstics i d’escala mundial. Els residus plàstics continuen acumulant-se, i cada any es perd o es llença al mar l’equivalent a 11 000 tones d'arts de pesca, cosa que agreuja el problema de la pesca fantasma. La normativa per reduir la contaminació provocada pels plàstics és ambiciosa, dona resposta a la demanda de la ciutadania que posem mans a l’obra i fa que la UE se situï al capdavant en la lluita mundial contra les deixalles marines. Avui estem més a prop de fer front als greus efectes dels productes de plàstic d’un sol ús i dels arts de pesca abandonats i avancem cap a una economia més circular», ha declarat avui també el comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevičius.

Segons la normativa de la UE per als plàstics d’un sol ús, del 2019, d’aquí al proper 3 de juliol, els estats membres han de garantir que certs productes de plàstic d’un sol ús no es comercialitzin mai més en el mercat de la UE. Es tracta de productes concrets per als quals ja existeix una alternativa sense plàstic assequible en el mercat: bastonets de cotó, coberts, plats, palles de begudes, bastonets per remoure begudes, bastonets de globus, i també alguns productes de poliestirè expandit (per exemple, gots i envasos d’aliments i begudes) i tots els productes fets de plàstic oxodegradable. S’han pres altres mesures pel que fa a altres productes de plàstic, com ara els arts de pesca; les bosses de plàstic d’un sol ús; les ampolles; els envasos d’aliments i begudes de consum immediat; els paquets i embolcalls; els filtres de tabac; els productes d’higiene, i les tovalloletes. Aquestes mesures busquen limitar-ne l’ús, reduir-ne el consum i prevenir que esdevinguin deixalla mitjançant un seguit de requisits d’etiquetatge, règims de responsabilitat ampliada dels productors (el principi de «qui contamina, paga»), campanyes de sensibilització i requisits quant al disseny dels productes.

Les orientacions tenen l’objectiu de garantir que la nova normativa s’apliqui de manera correcta i uniforme arreu de la UE. La seva transposició harmònica en les legislacions nacionals és important perquè el mercat interior continuï funcionant sense problemes pel que fa als productes afectats per la normativa. Les orientacions exposen les definicions i termes clau, i han estat elaborades a partir d’una sèrie de consultes amb els estats membres i també d’interaccions amb un ampli espectre de parts interessades.

La decisió d'execució respecte del seguiment i la notificació dels arts de pesca que es comercialitzen i els residus d’arts de pesca que es recullen permet als estats membres de complir la seva obligació de notificar els arts de pesca que continguin plàstic que es comercialitzin, i també els que es recullin del mar, a partir del 2022. L’objectiu és incentivar que tot l’art de pesca torni a terra i millorar el seu tractament a partir de règims de responsabilitat ampliada dels productors.

A més, partint de les dades, els estats membres amb aigües marítimes hauran d’establir, d’aquí al 31 de desembre de 2024, un objectiu mínim anual a escala nacional de recollida de residus d'arts de pesca que continguin plàstic per ser reciclats, amb vista a establir uns objectius quantitatius de recollida vinculants a la Unió. Segons l’avaluació d’impacte del 2018, els arts de pesca abandonats, perduts o llençats representen el 27 % de les deixalles que es troben a les platges, alhora que una quantitat important d’arts de pesca comercialitzats no es recupera per ser reciclada.

Rerefons

Gràcies a la Directiva sobre plàstics d’un sol ús, la UE està reduint la quantitat dels residus generats parant atenció a deu productes de plàstic d’un sol ús i arts de pesca, que representen la majoria de deixalles que es troben a les platges d’Europa, i fomentant la transició cap a una economia circular així com alternatives sostenibles.

Més del 80 % de les deixalles marines són de plàstic. Els productes de plàstic d’un sol ús es fan servir només una vegada, o durant un període de temps curt, i després es llencen a les escombraries. És per això que és més probable que acabin anant a parar al mar, per comparació als productes reutilitzables. El plàstic s’acumula als oceans, als mars i a les platges de la UE i d'arreu del món, cosa que posa en greu risc la vida marina i la salut de les persones.

Si bé el plàstic es un material còmode, útil i valuós, les deixalles de plàstic fan malbé el medi ambient i tenen efectes negatius sobre l’economia. Perjudiquen activitats com ara el turisme, la pesca i el transport marítim, alhora que generen el cost de la neteja. En el marc del Pacte verd europeu, la UE està creant una economia circular en què el plàstic es faci servir de manera més sostenible, es reutilitzi i es recicli, en comptes de generar residus o contaminació.

Més informació

Preguntes i respostes sobre l’aplicació de la normativa per als plàstics d’un sol ús

Orientacions de la Comissió sobre els productes de plàstic d’un sol ús d'acord a la directiva

Decisió d'execució de la Comissió respecte de la comunicació de dades i informació sobre els arts de pesca comercialitzats i els residus d'arts de pesca recollits en els estats membres

Detalls

Data de publicació
1 juny 2021