Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article5 octubre 20202 min read

Educació: un nou informe revela diferències substancials entre els països europeus en matèria de remuneració dels docents

gettyimages-486325400.jpg
© EU
La xarxa Eurydice de la Comissió Europea ha publicat avui el seu informe anual sobre els sous del personal docent per commemorar el Dia mundial dels docents. Els sous dels docents suposen el gruix de la inversió pública en educació i són també un element fonamental a l’hora d’atraure els millors graduats cap a la professió de docent i retenir-los-hi.

L’informe revela diferències substancials en les remuneracions dels docents arreu d’Europa, generalment vinculades a les disparitats en el nivell de vida dels països respectius. D’altra banda, les diferències salarials es registren no només en els sous inicials dels docents, sinó també en els augments salarials que es concedeixen al llarg de la carrera professional. Els darrers anys els països de l’Europa central i oriental han continuat aplicant mesures orientades a millorar els sous dels docents i presenten alguns dels increments dels sous inicials més destacables dels últims quatre anys a la UE. De mitjana, els mestres d’educació infantil tendeixen a guanyar menys i els docents de secundària superior acostumen a guanyar més, si bé en alguns països europeus tots els docents perceben el mateix sou.

«El personal docent i el personal de direcció dels centres educatius tenen un paper clau a la nostra societat ja que ajuden la mainada i el jovent a desenvolupar el seu potencial, sovint malgrat unes circumstàncies difícils. Ara que celebrem el Dia mundial dels docents hem de recordar que el seu compromís i la seva motivació excepcionals han ajudat les criatures i les famílies a enfrontar-se als reptes de la crisi del coronavirus. La remuneració i les perspectives de carrera del persona docent haurien de formar part de les polítiques orientades a atraure i retenir els millors docents», ha declarat avui la comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

La Comissió va exposar fa poc la seva visió de crear un espai europeu d’educació d’ara a 2025 que situï els docents i els formadors al centre de la política d’ensenyament. L’informe d’Eurydice abasta els sous del personal docent i del personal de direcció dels centres públics d’educació infantil, primària i secundària generals el curs 2018-19 a 42 sistemes educatius europeus.

Per a més informació: Susanne Conze, Tel. +32 229 80236; Sinéad Meehan-van Druten, Tel. +32 229 84094).

Detalls

Data de publicació
5 octubre 2020