Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa18 octubre 20216 min read

El certificat covid digital de la UE: un referent mundial amb més de 591 milions de certificats

Avui la Comissió ha adoptat un informe sobre el certificat covid digital de la UE i la seva aplicació arreu de la UE. L’informe indica que el certificat de la UE ha estat un element fonamental de la resposta europea a la pandèmia de covid-19 i que se n’han generat més de 591 milions. El certificat, que abasta la vacunació, els testos i la recuperació de la covid-19, facilita els desplaçaments en condicions segures i també ha estat clau per donar suport a la indústria turística europea, molt perjudicada per la pandèmia. El certificat covid digital de la UE és un èxit de dimensió internacional: s’ha erigit com a referent mundial i actualment és l’únic sistema que ja està operatiu a tot el món. Hi ha 43 països de quatre continents connectats al sistema i en els propers mesos se n’hi afegiran més.

Com va afirmar la presidenta Ursula von der Leyen en el seu discurs sobre l’estat de la Unió de 2021, el certificat covid digital de la UE demostra que «quan actuem junts, som capaços de fer les coses amb rapidesa».

L’èxit del sistema de certificat covid digital de la UE en xifres:

  • Els estats membres de la UE han emès més de 591 milions de certificats covid digitals de la UE.
  • Ja hi ha 43 països connectats al sistema de la UE: els 27 estats membres de la UE, tres països de l’Espai econòmic europeu (EEE), Suïssa i dotze altres països i territoris. En total, s’han adreçat a la Comissió seixanta països tercers interessats a adherir-se al sistema de la UE. A més dels que ja hi estan connectats, s’estan duent a terme converses a nivell tècnic amb 28 d’aquests països.
  • El sector del transport aeri s’ha beneficiat àmpliament del certificat covid digital de la UE, que es va posar en marxa just abans de la temporada alta de les vacances d’estiu. L’associació Consell internacional d’aeroports (ACI Europe) va informar que el juliol del 2021 el volum total de passatgers va ser més del doble del del juliol del 2020. ACI Europe atribueix aquest canvi a la implantació del certificat covid digital de la UE juntament amb la relaxació de les restriccions de mobilitat.
  • Segons l’enquesta de l’Eurobaròmetre del Parlament Europeu, aproximadament dues terceres parts dels enquestats (65 %) creien que el certificat covid digital de la UE era la manera més segura de viatjar lliurement per Europa durant la pandèmia de covid-19.
  • Hi ha vint estats membres de la UE que també fan servir el certificat covid digital de la UE per a activitats internes, com ara l’accés a grans esdeveniments i a restaurants, cinemes i museus, amb una base jurídica nacional addicional.

Declaracions dels membres del Col·legi

«El sistema de certificat covid digital de la UE ha ajudat a pal·liar els perjudicis econòmics durant la pandèmia. Ha donat confiança als viatgers per desplaçar-se de manera segura per la UE i ha estimulat els viatges aquest estiu. Europa ha establert un referent mundial innovador i respectuós amb la privacitat i ho ha fet de manera àgil i eficaç i en temps de crisi. Hi ha molts països d’arreu del món interessats a adherir-se al sistema», ha declarat avui el comissari de Justícia, Didier Reynders

«La Unió Europea ha creat un sistema de certificat covid digital, segur i interoperable en un temps rècord. Ha suposat un motor principal de la recuperació de l’ecosistema turístic i de la multitud de petites empreses i empreses familiars que el conformen a tot Europa. A més, el sistema de la UE l’han adoptat països d’arreu del món, cosa que demostra que Europa és capaç d’establir estàndards mundials mitjançant l’acció decidida i coordinada», ha declarat avui també el comissari del Mercat Interior, Thierry Breton.

«El certificat covid digital de la UE és un símbol d’una Europa oberta i segura. La ràpida posada en marxa del sistema, no només a la UE sinó internacionalment, és un exemple de com la UE coopera i assoleix resultats en circumstàncies extraordinàries. És un instrument europeu potent que ens ha permès avançar cap a la reobertura de les nostres economies i societats i cap a l’exercici de la llibertat de circulació de manera segura i coordinada», ha declarat avui també la comissària de Salut, Stella Kyriakides.

La tasca de la Comissió en relació amb el certificat covid digital de la UE l’ha encapçalada el comissari Didier Reynders amb l’estreta col·laboració dels vicepresidents Vera Jourová i Margaritis Schinas i dels comissaris Thierry Breton, Stella Kyriakides i Ylva Johansson.

Properes etapes

La Comissió continuarà supervisant de prop la validesa dels certificats de vacunació i de recuperació, així com l’ús dels testos d’anticossos i dels testos ràpids d’antígens per als certificats de recuperació, i tornarà a estudiar les diverses opcions quan es disposi de noves dades científiques.

La feina tècnica per millorar les funcionalitats del sistema de certificat covid digital de la UE continuarà en el marc de la xarxa eHealth. La Comissió:

  • continuarà treballant per connectar més països al sistema de la UE;
  • col·laborarà amb els estats membres a nivell tècnic per aplicar el Reglament sobre el certificat covid digital de la UE;
  • demanarà orientacions a l’ECDC i l’Agència europea de medicaments (EMA) en relació amb les novetats pertinents sobre les evidències científiques.

Com a tard el 31 de març de 2022, la Comissió presentarà un altre informe sobre l’aplicació del Reglament. Aquest informe podrà anar acompanyat d’una proposta legislativa per ampliar el període d’aplicació del Reglament, tenint en compte l’evolució de la situació epidemiològica. La Comissió no exclou la possibilitat de presentar una proposta d’aquesta mena abans de la data esmentada per tal de garantir que hi hagi temps de completar el procediment legislatiu corresponent.

Rerefons

El 14 de juny de 2021 el Parlament Europeu i el Consell van adoptar el Reglament sobre el certificat covid digital de la UE. El Reglament exigeix que la Comissió presenti un informe al Parlament Europeu i al Consell com a tard el 31 d’octubre de 2021.

El Reglament estableix un marc comú per a l’emissió, verificació i acceptació de certificats interoperables de vacunació contra la covid-19, de test o de recuperació per facilitar la lliure circulació dels ciutadans de la UE i els seus familiars durant la pandèmia de covid-19. Va acompanyat del Reglament (UE) 2021/954, que amplia el marc del certificat covid digital de la UE a nacionals de països tercers que resideixin o es trobin legalment en el territori d’un estat membre i que tinguin dret de viatjar a un altre estat membre de la UE de conformitat amb el dret de la UE.

El 31 de maig la Comissió va proposar d’actualitzar la Recomanació del Consell sobre un plantejament coordinat de les restriccions a la lliure circulació que es van aplicar com a resposta a la pandèmia de covid-19. Atès que la situació epidemiològica millorava i les campanyes de vacunació s’acceleraven arreu de la UE, la Comissió va proposar que els estats membres relaxessin de mica en mica les restriccions que afecten els viatges, especialment per als titulars d’un certificat covid digital de la UE. El Consell va aprovar les Recomanacions actualitzades el 14 de juny.

Més informació

Informe sobre un marc per a l’emissió, verificació i acceptació de certificats de vacunació contra la covid-19, de test i de recuperació

Annex de l’informe

Pàgina web del certificat covid digital de la UE

Detalls

Data de publicació
18 octubre 2021