Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa8 juliol 20202 min read

Impulsem una economia climàticament neutra: la Comissió estableix els seus plans pel sistema d’energia del futur i l’hidrogen net

Per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050, Europa necessita transformar el seu sistema energètic, que representa el 75% de les emissions d’efecte hivernacle de la UE. L’estratègia de la UE per a un sistema energètic i l’hidrogen adoptades avui aplanaran el camí cap a un sector de l’energia més interconnectat i impulsat per un doble objectiu: un planeta més net i una economia més forta.

Les dues estratègies presenten una agenda d’inversió en energies netes en línia amb el pla de recuperació NextGenerationEU de la Comissió Europea i el Pacte Verd Europeu. Les inversions previstes tenen el potencial d’estimular la recuperació econòmica després de la crisi del coronavirus.  Crearan llocs de treball europeus i impulsaran el nostre lideratge i competitivitat en indústries estratègiques, que són clau per a la resiliència europea.

Sistema integrat d’energia

L’estratègia de la UE per al Sistema integrat d’Energia oferirà un marc per a la transició energètica verda. El model actual de consum d’energia en el transport, la indústria, el gas i els edificis que es produeix en “silos” – cadascun té les seves cadenes de valor, normes, infraestructures, planificació i operacions separades-, no pot oferir la neutralitat climàtica per al 2050 d’una manera rendible. Els costos canviants de les solucions innovadores han d’integrar-se de manera que operem el nostre sistema energètic. S’han de crear nous vincles entre els sectors i aprofitar el progrés tecnològic.

La integració del sistema energètic significa que el sistema es planifica i opera com un tot, vinculant diferents portadors d’energia, infraestructures i sectors de consum. Aquest sistema connectat i flexible serà més eficient i reduirà costes per a la societat. Per exemple, això significa que un sistema en què l’electricitat que alimenta els cotxes de tot Europa podria provenir dels panells solars dels nostres sostres  mentre que els nostres edificis es mantenen calents gràcies a l’escalfor generada per una fàbrica propera, que s’alimenta, al seu torn, de l’hidrogen net generat a partir de l’energia eòlica marina.

Estratègia de l’hidrogen

En un sistema energètic integrat, l’hidrogen pot donar suport a la descarbonització de la indústria, el transport, la generació d’energia i els edificis de tot Europa. L’estratègia de l’hidrogen de la UE planteja la forma de transformar aquest potencial en realitat a través d’inversions, regulació, creació de mercats, recerca i innovació.

L’hidrogen pot alimentar sectors que no són adequats per a l’electrificació i proporcionar emmagatzematge per equilibrar els fluxos variables d’energia renovable, però això només aconseguir-se amb una acció coordinada entre el sector públic i privat, a nivell de la UE. La prioritat és desenvolupar l’hidrogen renovable, produït utilitzant principalment energia eòlica i solar. No obstant, a curt i mitjà termini, necessiten altres formes d’hidrogen amb un baix contingut de carboni per poder reduir ràpidament les emissions i donar suport al desenvolupament d’un mercat viable.

Més informació

Detalls

Data de publicació
8 juliol 2020