Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 juny 2023Representation in Spain – Barcelona

InvestEU: Impact Bridge ofereix un fons d’impacte de 150 milions d’euros amb el suport del Fons Europeu d’Inversions i de MicroBank

El Fons Europeu d’Inversions (FEI) ha acordat invertir 30 milions d’euros com a principal inversor del fons «IB Deuda Impacto España»

  • Impact Bridge posa en marxa aquest fons de deute, el més gran d’Espanya, per finançar projectes de gran repercussió social en àmbits com la inclusió, el desenvolupament rural, el clima i el medi ambient i la igualtat de gènere.
  • El Fons Europeu d’Inversions, com a principal inversor, compromet 30 milions d’euros. Aquesta inversió ha estat possible gràcies al suport del programa InvestEU.
  • MicroBank, el banc social de CaixaBank, inverteix 10 milions d’euros com a impulsor inicial.

El Fons Europeu d’Inversions (FEI) ha acordat invertir 30 milions d’euros com a principal inversor del fons «IB Deuda Impacto España», que proporcionarà finançament a les empreses espanyoles que actuen en àmbits amb gran repercussió social com ara el desenvolupament rural, la inclusió laboral, el clima i el medi ambient, l’economia circular, l’agricultura sostenible i la igualtat de gènere. MicroBank, el banc social de CaixaBank, és l’impulsor inicial del fons mitjançant una inversió de 10 milions d’euros. També donen suport al projecte altres inversors institucionals com ara fons de pensions i fundacions.

El fons l’ha engegat i el gestiona Impact Bridge Asset Management, una gestora de fons espanyola fundada el 2018 i especialitzada en la inversió d’impacte social. És el fons més gran d’Espanya d’aquesta mena, amb una mida objectiu de 150 milions d’euros, i es tracta d’una iniciativa pionera ja que se centra en el finançament mitjançant deute amb una repercussió social positiva.

«IB Deuda Impacto España» és un fons de deute privat flexible concebut per a la preservació de capital que té per objecte finançar quaranta projectes socials de gran repercussió a Espanya, amb un rendiment net objectiu per als inversors d’aproximadament el 6 % anualitzat. Té una vida de 7 anys, amb un període d’inversió de 3 anys i 4 anys més de recol·lecció. El fons ja està registrat a Espanya per la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) com a fons d’emprenedoria social europeu (FESE) i està classificat com a article 9, la categoria de sostenibilitat més alta segons la taxonomia europea (Reglament sobre divulgació d’informació de les finances sostenibles, SFDR per les seves sigles en anglès).

El suport del FEI ha estat possible gràcies al programa InvestEU, que promou les inversions que contribueixen a les prioritats polítiques comunes de la Unió Europea. Concretament, la inversió anunciada entra en l’àmbit dels eixos d’actuació d’InvestEU «Pimes» i «Recerca, innovació i digitalització». Es preveu que el suport del FEI generarà un efecte catalitzador que atraurà nous inversors i ajudarà el fons a assolir la seva mida objectiu.

El comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, ha declarat: «Garantir una economia sostenible, digital i inclusiva exigeix inversions substancials i continuades. Celebro el paper fonamental que exerceix InvestEU en aquest context. Aquest acord dotarà les pimes espanyoles dels recursos necessaris i les ajudarà a créixer i generar ocupació, alhora que promourà objectius importants com ara la igualtat de gènere, l’eficiència energètica i el desenvolupament rural.»

«Aquest fons de deute flexible donarà suport a projectes d’impacte de qualitat que no es podrien finançar amb recursos propis. Estem trobant oportunitats d’inversió extraordinàries —tant pel que fa a la repercussió com en l’aspecte financer— que esperem materialitzar ben aviat», ha assegurat Arturo Benito, director general i cofundador d’Impact Bridge. «La nostra eina de mesura interna, IBIST®, té un paper fonamental en la gestió i la mesura de la repercussió de les nostres inversions. A més, els nostres investigadors universitaris faran una anàlisi exhaustiva de l’impacte social dels projectes finançats.»

La consellera delegada del FEI, Marjut Falkstedt ha afegit: «Ens complau col·laborar en la posada en marxa d’aquest fons pioner de deute d’impacte social a través d’un acord que ha estat possible gràcies al programa InvestEU. La inversió del FEI contribuirà a impulsar la inclusió social mitjançant un finançament amb deute adaptat a les pimes de la UE, de manera que es faciliti l’accés a serveis bàsics, es creï ocupació per als grups vulnerables i s’abordin altres reptes socials d’Espanya.»

«El llançament d’«IB Deuda Impacto España», que té com a principal objectiu la inversió social a Espanya, ens permetrà ampliar el nostre abast, arribar a més projectes i generar més impacte social a través de noves fórmules d’inversió d’impacte», ha assenyalat la directora general de MicroBank, Cristina González Viu. I ha afegit: «Sens dubte, aquesta aliança, en estreta col·laboració entre el FEI i Impact Bridge, impulsarà projectes vinculats a l’economia social, centrats en reptes com la inclusió de col·lectius vulnerables, el desenvolupament rural i el suport a les dones, entre d’altres.»

El comitè assessor de repercussió del fons està presidit per Cristina González Viu, directora general de MicroBank, i integrat també per altres professionals de gran prestigi en l’àmbit de la sostenibilitat, com ara Saskia Bruysten, cofundadora de Yunus Social Business, Isabela del Alcázar, directora global de sostenibilitat a l’IE University, Joaquín Garralda, president de Spainsif, i José María Vera, expert en organitzacions socials. Els documents legals del fons contenen les millors pràctiques de gestió de l’impacte, com ara incentius d’impacte financer tant per a la gestora del fons com per als projectes que s’han de finançar. Un auditor d’impacte extern validarà anualment tot el procés.

Rerefons

El Fons Europeu d’Inversions

El Fons Europeu d’Inversions (FEI) forma part del Grup Banc Europeu d’Inversions. La seva missió principal consisteix a donar suport a les microempreses i a les petites i mitjanes empreses europees ajudant-les a accedir al finançament. El FEI dissenya i desenvolupa fons de capital risc i de creixement, garanties i instruments de microfinançament que s’adrecen específicament a aquest segment del mercat. Amb aquesta funció, el FEI promou els objectius de la UE en matèria d’innovació, recerca i desenvolupament, emprenedoria, creixement i ocupació.

InvestEU

El programa InvestEU proporciona a la Unió Europea un finançament a llarg termini fonamental gràcies a la mobilització de grans volums de finançament tant públic com privat en suport d’una recuperació sostenible. També ajuda a mobilitzar inversions privades per a les prioritats de les polítiques de la Unió Europea, com ara el Pacte Verd Europeu i la transició digital. El programa InvestEU reuneix sota un mateix paraigua un gran nombre d’instruments financers de la UE per tal de fomentar la inversió a la Unió Europea, cosa que permet simplificar el finançament de projectes d’inversió a Europa i fer-lo més eficient i més flexible. El programa consta de tres components: el Fons InvestEU, el Centre d’Assessorament InvestEU i el Portal InvestEU. El Fons InvestEU s’executa mitjançant socis financers que faran servir la garantia pressupostària de la UE de 26 200 milions d’euros per invertir en projectes. La totalitat de la garantia pressupostària donarà suport als projectes d’inversió dels socis executors, n’augmentarà la capacitat d’assumpció de riscos i, d’aquesta manera, mobilitzarà almenys 372 000 milions d’euros en inversions suplementàries.

Impact Bridge Asset Management

Impact Bridge és una gestora de fons espanyola dedicada exclusivament a la inversió d’impacte de qualitat i centrada en projectes que generen un efecte autèntic, intencionat i mesurable. Fundada el 2018, el seu equip està format per professionals amb una dilatada experiència en les firmes més prestigioses de gestió d’actius, inversió sostenible i d’impacte i l’àmbit universitari. La seva base inversora està formada per inversors institucionals, com ara fons de pensions, fundacions i gestores de patrimoni familiar.

MicroBank

MicroBank, el banc social de CaixaBank i institució de microfinançament líder a Europa, dona resposta a diferents segments de població que no tenen cobertes les necessitats financeres. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible, integrat dins del nou Pla Estratègic de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera facilitant l’accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com d’enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic dels llocs on opera. La missió de MicroBank és contribuir al progrés i el benestar de la societat proporcionant finançament a aquells grups i projectes que generen una repercussió social.

 

IP/23/3305

Detalls

Data de publicació
15 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona