Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 setembre 20206 min read

La Comissió anuncia mesures dirigides a millorar la seguretat i la sostenibilitat del subministrament de matèries primeres a Europa

Brussel·les, 3 de setembre de 2020

La Comissió presenta avui un pla d’acció sobre matèries primeres fonamentals, la llista de matèries primeres fonamentals de 2020 i un estudi prospectiu sobre matèries primeres fonamentals necessàries per a les tecnologies i els sectors estratègics de les perspectives de 2030 i 2050. El pla d’acció analitza els reptes actuals i futurs i proposa mesures per reduir la dependència d’Europa respecte de tercers països mitjançant la diversificació del subministrament tant de fonts primàries com de secundàries i la millora de l’eficiència i de la circularitat dels recursos, alhora que es fomenta l’abastiment sostenible arreu del món. Les mesures esperonaran la nostra transició a una economia verda i digital i, al mateix temps, milloraran la resiliència i l’autonomia estratègica oberta d’Europa en tecnologies clau per dur a terme aquesta transició. La llista de matèries primeres fonamentals, que en conté trenta, s’ha actualitzat per tal de reflectir els canvis en la importància econòmica i els reptes de subministrament en funció de la seva aplicació industrial. El liti, que és essencial per avançar cap a la mobilitat elèctrica, s’ha inclòs a la llista per primera vegada.

“Disposar d’un subministrament de matèries primeres segur i sostenible és un requisit previ per tenir una economia resilient. Només per a les bateries dels cotxes elèctrics i l’emmagatzematge d’energia, per exemple, Europa necessitarà d’aquí a 2030 divuit vegades més de liti i fins a seixanta vegades més d’aquí a 2050. Tal com mostra el nostre estudi prospectiu, no ens podem permetre de substituir la nostra dependència actual dels combustibles fòssils per una dependència de les matèries primeres fonamentals. Les disrupcions que ha provocat el coronavirus en les nostres cadenes de valor estratègiques han accentuat aquesta constatació. Així, doncs, construirem una aliança forta per tal de transitar conjuntament des de la gran dependència cap a un subministrament diversificat, sostenible i socialment responsable i cap a la circularitat i la innovació”, ha declarat avui el vicepresident de Relacions Institucionals i Prospectiva, Maroš Šefčovič.

“Determinades matèries primeres són essencials perquè Europa lideri la transició verda i digital i mantingui la seva posició capdavantera en la indústria mundial. No ens podem permetre de dependre totalment de tercers països i fins i tot, en el cas d’algunes terres rares, d’un sol país. Si diversifiquem el subministrament de tercers països i desenvolupem la capacitat de la UE per extreure, tractar, reciclar, refinar i separar terres rares, podem augmentar la nostra resiliència i la nostra sostenibilitat. L’aplicació de les mesures que proposem avui demanarà la col·laboració de la indústria, la societat civil, les regions i els estats membres. Convidem, per tant, els estats membres a incloure les inversions en matèries primeres fonamentals en els seus plans nacionals de recuperació econòmica”, ha afirmat Thierry Breton, comissari de Mercat Interior.

Els objectius del pla d’acció sobre matèries primeres fonamentals són els següents:

  • desenvolupar cadenes de valor resilients per als ecosistemes industrials de la UE;
  • reduir la dependència respecte de les matèries primeres fonamentals a través de l’ús circular dels recursos, els productes sostenibles i la innovació;
  • enfortir el subministrament interior de matèries primeres a la UE;
  • diversificar el subministrament de tercers països i eliminar les distorsions sobre el comerç internacional tot respectant sempre les obligacions internacionals de la UE.

Per assolir aquests objectius, la comunicació d’avui defineix deu mesures concretes. En primer lloc, la Comissió crearà les properes setmanes una aliança europea de matèries primeres que reunirà totes les parts interessades pertinents i se centrarà en les necessitats més urgents, és a dir, millorar la resiliència de la UE en les cadenes de valor de les terres rares i el material magnètic, que són essencials per a la majoria d’ecosistemes industrials de la UE, com ara les energies renovables, la defensa i l’espai. Posteriorment, l’aliança podria ampliar la seva acció per abordar d’altres necessitats relatives a les matèries primeres fonamentals i als metalls bàsics.

Amb l’objectiu de millorar l’ús dels recursos interiors, la Comissió treballarà amb els estats membres i les regions per identificar projectes de mineria i transformació a la UE que puguin estar operatius, a tot tardar, el 2025. Es pararà una atenció especial a les conques mineres i altres regions en transició i es posarà l’èmfasi en els coneixements i les habilitats útils per a la mineria, l’extracció i la transformació de les matèries primeres.

La Comissió fomentarà l’ús del seu programa d’observació de la Terra, Copernicus, per millorar l’exploració dels recursos, les operacions i la gestió ambiental posterior al tancament de les explotacions. Alhora, Horitzó Europa donarà suport a la recerca i la innovació, especialment en matèria de noves tecnologies mineres i de transformació, substitució i reciclatge. D’acord amb el pacte verd europeu, altres mesures abordaran la circularitat i la sostenibilitat de les cadenes de valor de les matèries primeres. La Comissió formularà criteris de finançament sostenible per a la indústria minera i extractiva abans no acabi el 2021. També cartografiarà el potencial de matèries primeres fonamentals secundàries provinents de les existències i dels residus de la UE per tal d’identificar projectes de recuperació viables d’aquí al 2022.

La Comissió desenvoluparà associacions estratègiques internacionals que permetin garantir el subministrament de matèries primeres fonamentals que no es puguin trobar a Europa. Les associacions pilot amb Canadà i alguns països interessats de l’Àfrica i el veïnatge europeu es posaran en marxa a partir del 2021. En aquests i altres fòrums de cooperació internacional, la Comissió promourà les pràctiques sostenibles i responsables i la transparència en relació amb l’activitat minera.

Rerefons

El subministrament segur de matèries primeres a la indústria de la UE és una qüestió que ve de llarg. La UE ha cercat maneres d’abordar-la, des de la creació del grup de subministrament de matèries primeres, als anys setanta del segle passat, fins a la posada en marxa de la iniciativa de matèries primeres del 2008. Aquesta iniciativa va establir una estratègia per reduir la dependència de matèries primeres no energètiques en les cadenes de valor industrials i per millorar el benestar de la societat mitjançant la diversificació de les fonts de matèries primeres primàries provinents de tercers països, la millora del subministrament interior i el foment del subministrament de matèries primeres secundàries a través de l’eficiència dels recursos i la circularitat.

El pacte verd europeu i la nova estratègia industrial de la UE reconeixen que l’accés als recursos és una qüestió de seguretat estratègica perquè la transformació verda i la transformació digital es puguin assolir amb èxit. L’actual crisi del coronavirus ha empès moltes parts del món a revisar amb una mirada crítica la manera com organitzen les seves cadenes de subministrament, en particular les que afecten la seguretat pública o els sectors estratègics. La Comissió ha proposat un pla de recuperació que posa l’èmfasi en una restitució més ecològica, més digital i més resilient. Així, doncs, Europa hauria d’esforçar-se per desenvolupar una autonomia estratègica oberta i diversificar el subministrament de matèries primeres.

Més informació

Web del sistema d’informació sobre matèries primeres del centre comú de recerca

Detalls

Data de publicació
3 setembre 2020