Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa6 febrer 2024Representation in Spain – Barcelona1 min read

La Comissió defineix com capturar, emmagatzemar i usar el diòxid de carboni de forma sostenible per assolir la neutralitat climàtica el 2050

La Unió Europea s’ha compromès a assolir les zero emissions netes de CO2 com a tard el 2050. Si bé la principal eina per complir l’objectiu serà la reducció dels nivells d’emissions actuals en els pròxims anys, també necessitarem tecnologies que puguin capturar CO2 o bé absorbir-lo directament de l’atmosfera i en acabat emmagatzemar-lo o usar-lo. Aquestes tecnologies incidiran especialment en sectors en què és més difícil o més car de reduir les emissions, com ara les emissions de procés de la indústria del ciment o la recuperació d’energia, per exemple. Així, doncs, avui la Comissió ha adoptat una Comunicació sobre la gestió del carboni industrial que explica amb detall la manera en què aquestes tecnologies poden contribuir a reduir les emissions un 90 % d’ara al 2040 i a assolir la neutralitat climàtica com a tard el 2050.

A la Llei de la indústria amb zero emissions netes, la Comissió va proposar que per al 2030 la UE desenvolupés una capacitat d’emmagatzematge d’almenys 50 milions de tones de CO2 anuals.  Tenint en compte l’avaluació d’impacte de l’objectiu climàtic recomanat de la UE per al 2040, aquesta xifra haurà de ser força més gran i situar-se al voltant dels 280 milions de tones el 2040. La Comunicació sobre la gestió del carboni industrial defineix un plantejament estratègic integral per assolir aquests objectius.

Detalls

Data de publicació
6 febrer 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona