Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa20 març 2024Representation in Spain – Barcelona9 min read

La Comissió defineix mesures per fer front a l’escassetat de mà d’obra i de competències

Avui la Comissió ha presentat un pla d’acció per fer front a l’escassetat de mà d’obra i de competències i proposa de col·laborar amb els estats membres i els interlocutors socials per donar resposta a aquestes qüestions en els propers mesos i anys. El pla d’acció s’inscriu en l’estratègia de la UE per impulsar la competitivitat i reforçar la resiliència econòmica i social.  

L’escassetat de mà d’obra i de competències van en augment a tots els estats membres des de fa gairebé una dècada. Aquestes mancances resulten de canvis demogràfics, la demanda de noves competències vinculades a l’evolució tecnològica i la doble transició, la voluntat de continuar desenvolupant la nostra indústria, necessitats en matèria de seguretat i defensa, i dificultats relacionades amb les condicions laborals en alguns sectors o indrets. La Comissió ha identificat 42 feines en situació d’escassetat, si bé hi ha diferències entre estats membres.

El pla d’acció també és un dels principals resultats concrets de l’Any Europeu de les Competències. Té com a punt de partida les moltes polítiques i mesures de finançament que ja existeixen a nivell de la UE, com ara el Pacte per les Capacitats —que fins ara ha proporcionat formació a 3,5 milions de treballadors—, els objectius d’ocupació i competències per al 2030 aprovats a la Cimera Social de Porto, les directives sobre salaris mínims adequats i el treball en plataformes, i els 65 000 milions d’euros de fons europeus disponibles per invertir en formació.

El pla d’acció és conseqüència de la Cimera d’Interlocutors Socials de Val Duchesse, que es va celebrar el passat mes de gener, i l’ha elaborat la Comissió en cooperació amb els interlocutors socials, que tenen un paper clau a l’hora d’implementar solucions per resoldre aquests reptes. El pla defineix mesures en cinc àmbits per aplicar sense dilació a nivell de la UE, dels estats membres i dels interlocutors socials:

 • ajudar a l’activació de persones infrarepresentades en el mercat de treball
 • prestar ajuda per al desenvolupament de competències, formació i educació
 • millorar les condicions laborals de determinats sectors
 • millorar la mobilitat dins de la UE dels treballadors i les persones en formació
 • atreure talent de fora de la UE

Resoldre l’escassetat de mà d’obra i de competències és fonamental per impulsar el creixement econòmic sostenible a la UE, aprofitar les oportunitats que ofereixen les transicions verda i digital, fomentar la creació de llocs de treball de qualitat, augmentar la nostra resiliència econòmica i social davant dels canvis geopolítics i garantir un finançament suficient de les polítiques socials i d’ocupació a la UE.

Exemples de mesures

La Comissió es compromet a:

 • finançar nous projectes per eliminar l’atur de llarga durada
 • finançar nous projectes per activar joves que ni estudien ni treballen («ninis») o millorar-ne les competències
 • cofinançar més centres d’excel·lència en formació professional, amb l’objectiu de crear-ne almenys cent de nous d’ara al 2027
 • establir noves associacions en matèria de capacitats en virtut del Pacte per les Capacitats
 • millorar la informació sobre capacitats —documentant les necessitats en matèria de capacitats actuals i futures— en estreta coordinació amb les agències de la UE
 • analitzar les polítiques d’absència per malaltia a fi de determinar les millors pràctiques per als treballadors i les empreses
 • avaluar l’efecte de les reformes de les pensions pel que fa a la introducció de més oportunitats de jubilació flexible i de combinar la pensió amb un salari
 • dur a terme una revisió d’experts de les maneres d’abordar els riscos psicosocials a la feina en els diferents països

Es convida els estats membres a:

 • revisar els currículums d’educació i formació per adequar-los més a les necessitats del mercat de treball
 • dur a terme reformes de les prestacions per incidir en les bosses d’inactivitat i facilitar un suport suficient perquè els qui poden treballar es reincorporin gradualment al mercat de treball
 • dur a terme reformes fiscals per reduir la falca fiscal dels segons perceptors i de les rendes baixes
 • continuar contribuint a la coordinació de la digitalització de la seguretat social per facilitar una mobilitat laboral equitativa
 • adoptar i implementar sense demora la Recomanació del Consell «Europa en moviment: oportunitats de mobilitat educativa per a tothom»
 • continuar participant en associacions en matèria de talents per reforçar les vies de migració legal

Els interlocutors socials es proposen:

 • millorar les condicions laboral precàries mitjançant la negociació col·lectiva en els sectors que tradicionalment presenten condicions laborals inadequades
 • ajudar a activar els grups de població infrarepresentats i trobar solucions adaptades per promoure l’ocupació dels treballadors de més edat
 • fomentar els contractes d’aprenent i la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses 
 • formar treballadors d’atenció a la dependència en unes cures més centrades en les persones i en digitalització
 • actualitzar les orientacions multisectorials per abordar la violència i l’assetjament en el sector sanitari 
 • treballar plegats per elaborar un marc europeu de millora de les condicions laborals per als conductors professionals de països tercers
 • aportar els seus coneixements a la creació d’un Viver de Talent de la UE per atreure talent de països tercers

Propers passos

La Comissió farà seguiment de l’execució d’aquest pla d’acció en el marc del Semestre Europeu. A més, la Comissió proposarà als estats membres en el Comitè d’Ocupació i el Comitè de Protecció Social de dur a terme trobades tripartides sobre aquesta qüestió, amb la participació dels interlocutors socials europeus i nacionals.

Rerefons

Es preveu que l’escassetat de mà d’obra i de competències es mantinguin en les pròximes dècades, especialment a causa del canvi demogràfic i l’augment de la demanda de treballadors amb habilitats concretes, per exemple les necessàries per a les transicions verda i digital. Gairebé dos terços (63 %) de les pimes van declarar en una enquesta recent de l’Eurobaròmetre que no poden trobar el talent que necessiten. Es preveu que d’ara al 2030 es crearan 3,5 milions de llocs de treball només en el sector de les energies renovables. A més, la Comissió ha identificat 42 feines que considera que estan en situació d’escassetat arreu de la UE. Alhora, a la UE el 21 % de les persones d’entre 20  i 64 anys es troben actualment inactives i necessiten ajuda específica per accedir al mercat de treball.

Invertir en les competències de la població ajuda a superar l’escassetat de mà d’obra, dur a terme les transicions verda i digital, i assegurar la competitivitat futura d’Europa. En aquest sentit, el 2024 s’ha designat com a Any Europeu de les Competències, una iniciativa que pretén ajudar la gent a adquirir les competències adequades per a les feines de qualitat i donar suport a les empreses per superar l’escassetat de competències a la UE.

El pla d’acció sobre escassetat de mà d’obra i de competències és una actuació concreta que contribueix a aquest objectiu. Es va anunciar el 31 de gener de 2024 en la Cimera d’Interlocutors Socials de Val Duchesse, convocada per la presidenta Von der Leyen i la Presidència belga del Consell de la UE, després que s’apuntés en el discurs sobre l’estat de la Unió de 2023. El pla es basa en diverses iniciatives prèvies a nivell de la UE o dels estats membres, i s’ha consultat amb els interlocutors socials. També continua el camí marcat per iniciatives del pilar europeu dels drets socials, orientacions estratègiques emeses en el marc del Semestre Europeu i l’ajuda financera de la UE. La posada en pràctica d’aquest pla d’acció és fonamental per assolir els grans objectius de la UE per al 2030 en matèria de competències i ocupació, que són d’un 78 % d’ocupació i d’un 60 % dels adults participant en activitats de formació cada any.

La UE inverteix actualment uns 65 000 milions en programes de formació, especialment mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Més informació

Fitxa informativa: «Pla d’acció sobre l’escassetat de mà d’obra i de competències a la UE»

Comunicació: «Pla d’acció sobre l’escassetat de mà d’obra i de competències a la UE»

Informe sobre l’evolució de l’ocupació i de la situació social a Europa de 2023

Subscriviu-vos al butlletí de la Comissió sobre ocupació, afers socials i inclusió.

 

Nicolas Schmit, comissari d’Ocupació i Drets Socials

El mercat de treball de la UE es troba en un moment decisiu: les empreses malden per trobar treballadors i cobrir les vacants, i això els suposa un fre. Tenim una oportunitat de fer entrar més gent al mercat de treball, preparar aquestes persones per a les feines que tenen més sortida i impulsar la competitivitat d’Europa. Aquesta Comissió ha introduït diverses mesures per incrementar la formació, millorar les condicions laborals i empoderar els interlocutors socials, però es pot fer més, i cal fer més. Amb el compromís de tothom, podem fer un tomb a l’escassetat de mà d’obra i de competències i construir una economia que estigui al servei de la gent.

 

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent

Ens trobem davant d’una situació crítica i avui actuem davant d’aquesta manca de talent a Europa. Dels 25 milions de pimes que hi ha a Europa, gairebé dos terços diuen que no troben treballadors amb les competències que els fan falta. Per satisfer aquesta necessitat peremptòria que es registra en diversos sectors i a diversos nivells, avui proposem de col·laborar amb els estats membres i els interlocutors socials per fer entrar més gent al mercat de treball, donar suport al desenvolupament de competències i la millora de les condicions laborals i atreure talent qualificat de fora de la UE. Paral·lelament, volem promoure la mobilitat interna en el mercat de treball de la UE alhora que preservem els drets dels treballadors i el desenvolupament regional. Només podrem mantenir la nostra competitivitat i la nostra resiliència econòmica i social si responem a aquests reptes amb determinació.

 

Margaritis Schinas, vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu

L’escassetat de mà d’obra i de competències s’està fent endèmica i si volem conservar la nostra resiliència és imprescindible que hi donem solució ara. Amb el pla que presentem avui busquem que es duguin a terme accions concretes que permetin aprofitar tot el potencial de creixement de la UE, afavorir-ne la competitivitat i proporcionar oportunitats més bones a tothom. I no estem sols: aquesta vegada unim forces amb els interlocutors socials i els estats membres per atènyer resultats tangibles.

 

IP/24/1507

Detalls

Data de publicació
20 març 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona