Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 maig 2020

La Comissió intensifica la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

Brussel·les, 7 de maig de 2020

La Comissió Europea presenta avui una política global per continuar millorant la lluita de la UE contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

La Comissió publica avui un pla d’acció ambiciós i multidimensional amb tot un seguit de mesures concretes que la Comissió durà a terme els propers dotze mesos per millorar, supervisar i coordinar més bé la normativa de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. L’objectiu d’aquest nou enfocament global és eliminar les llacunes existents i les baules febles de la normativa europea.

«Hem de posar fi a la infiltració de diners bruts en el nostre sistema financer. Estem millorant les nostres defenses contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme amb un pla d’acció global i de gran abast. No hi ha d’haver cap forat ni cap punt feble en la nostra normativa ni en la seva aplicació. Ens hem compromès a dur a terme totes aquestes mesures de manera ràpida i coherent en els propers dotze mesos. També estem enfortint el paper mundial de la UE en la configuració d’una normativa internacional en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme», ha declarat avui el vicepresident executiu de la Comissió Europea responsable d’una Economia al Servei de la Gent, Valdis Dombrovskis.

La Comissió també publica avui una metodologia més transparent i més perfeccionada per identificar els tercers països que presenten més riscos i més deficiències estratègiques en la seva lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i que, per tant, plantegen una amenaça important per al sistema financer de la UE. Tot plegat enfortirà el nostre compromís amb aquests tercers països i garantirà una cooperació mes important amb el grup d’acció financera internacional (FATF/GAFI).

Finalment, la Comissió també ha aprovat avui una nova llista de tercers països amb deficiències estratègiques en els seus marcs de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Pla d’acció per dur a terme una política global europea en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

El pla d’acció que avui presentem es basa en sis pilars, cadascun dels quals té com a finalitat millorar la lluita global de la UE contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, i enfortir el paper mundial de la UE en aquest àmbit. Conjuminats entre ells, aquests sis pilars garantiran una més bona harmonització de les normatives nacionals i, per tant, una més gran eficàcia. Tot plegat permetrà que se supervisin més bé les normatives nacionals i que hi hagi una més bona coordinació entre els estats membres.

Aquests sis pilars són els següents:

  1. Aplicació efectiva de la normativa de la UE: la Comissió continuarà supervisant de prop l’aplicació de la normativa de la UE per part dels estats membres per garantir que les normatives nacionals respectin els criteris més estrictes possibles; alhora, el pla d’acció que avui presentem encoratja l’Autoritat bancària europea (EBA/ABE) a fer un ple ús de les seves noves competències per lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
  2. Un sol codi normatiu a la UE: encara que la normativa actual de la UE tingui un gran abast i sigui molt eficaç, els estats membres tendeixen a aplicar-la de maneres molt diverses; per tant, les interpretacions divergents de la normativa provoquen llacunes en el nostre sistema, que poden ser aprofitades pels delinqüents; per tant, per resoldre aquest problema, la Comissió proposarà durant el primer trimestre del 2021 un conjunt de normatives més ben harmonitzades.
  3. Supervisió a nivell de la UE: actualment, correspon a cada estat membre de supervisar tot sol el compliment de la normativa europea i, per tant, ens trobem amb llacunes pel que fa a la supervisió que en fa cada estat membre; per resoldre aquest problema, la Comissió proposarà durant el primer trimestre del 2021 de crear un supervisor europeu.
  4. Creació d’un mecanisme que coordini i doni suport a les unitats d’informació financera dels estats membres: les unitats d’informació financera dels estats membres tenen un paper fonamental a l’hora d’identificar transaccions i activitats relacionades amb activitats delictives; durant el primer trimestre del 2021 la Comissió proposarà de crear un mecanisme europeu que ajudi a coordinar i a donar més suport a la feina que fan aquests organismes.
  5. Aplicació de les disposicions de dret penal de la UE i intercanvi d’informació: la col·laboració judicial i policial sobre la base dels instruments de la UE i dels acords institucionals és fonamental per garantir l’intercanvi adequat d’informació; el sector privat també pot tenir un paper en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; la Comissió publicarà un seguit d’orientacions pel que fa al paper de les associacions público-privades per tal d’aclarir i millorar el compartiment de dades.
  6. Intensificació del paper de la UE en el món: la UE participa activament en el grup d’acció financera internacional i en la configuració de la normativa internacional sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; estem decidits a intensificar els nostres esforços perquè en aquest àmbit aconseguim actuar com a un únic actor mundial; concretament, serà necessari que la UE ajusti la seva política pel que fa als tercers països que presenten deficiències en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i que, per tant, poden posar en perill el nostre mercat únic; la nova metodologia que avui publiquem juntament amb el pla d’acció ofereix a la UE les eines necessàries per aconseguir-ho; mentre no es comenci a fer servir aquesta nova metodologia, la llista actualitzada que avui publica la UE reprèn l’última llista del grup d’acció financera internacional (FATF/GAFI).

La Comissió vol encetar un debat inclusiu sobre aquestes qüestions i, per tant, avui engega una consulta pública sobre el seu nou pla d’acció. Les administracions públiques, les parts interessades i els ciutadans disposen fins al 29 de juliol per fer-hi les seves observacions.

Metodologia perfeccionada

La Comissió també publica avui una nova metodologia per identificar els tercers països que presenten més riscos i més deficiències estratègiques en els seus sistemes de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i que, per tant, suposen una amenaça important per al sistema financer de la UE. L’objectiu d’aquesta nova metodologia és oferir més claredat i més transparència al procés d’identificació d’aquests tercers països. Concretament, els principals nous elements tenen a veure amb el següent: i) interacció entre la UE i el procés d’elaboració de la llista de països per part del FATF/GAFI; ii) un més gran compromís dels tercers països; i iii) accés del Parlament Europeu i del Consell a tota la informació pertinent sobre les diferents fases dels procediments sempre que respectin els requisits preceptius de tractament de la informació.

Actualització de la llista

D’acord amb la directiva contra el blanqueig de capitals, la Comissió té l’obligació jurídica d’identificar els tercers països que presenten més riscos i més deficiències estratègiques en la seva lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. A l’espera de l’aplicació de la nova metodologia perfeccionada, la Comissió ha actualitzat la llista de països tenint en compte l’evolució de la situació a nivell internacional des del 2018. La nova llista s’ajusta més bé ara a les llistes del FATF/GAFI.

Països que figuren a la llista actualitzada: les Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Maurici, Mongòlia, Myanmar/Birmània, Nicaragua, Panamà i Zimbàbue.

Països que han estat eliminats de la llista: Bòsnia i Hercegovina, Etiòpia, Guyana, la República Democràtica Popular de Laos, Sri Lanka i Tunísia.

La Comissió ha modificat la llista de països mitjançant un reglament delegat, que ara presentarà al Parlament Europeu i al Consell perquè pugui ser aprovat en un termini d’un mes (amb una possible pròrroga d’un mes). Atesa la crisi del coronavirus, aquest reglament delegat amb la llista de tercers països i amb les noves mesures de defensa no entrarà en vigor, però, fins a l’1 d’octubre del 2020. L’objectiu és garantir que totes les parts interessades tinguin temps de preparar-s’hi adequadament. Tot i així, la llista amb els països eliminats sí que entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la UE.

Rerefons

El paquet de mesures de la Comissió Europea del mes de juliol del 2019 per lluitar contra el blanqueig de capitals explicitava tot un seguit de deficiències en la lluita de la UE contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Encara que la transposició i l’entrada en vigor de la nova normativa posarà remei a algunes d’aquestes deficiències, cal reconèixer que hi ha problemes que subsistiran. Per tant, arran d’aquest paquet de mesures, el Parlament Europeu i el Consell han convidat la Comissió a confegir les mesures que permetrien d’aconseguir un conjunt normatiu més harmonitzat, una més bona supervisió nacional i europea i una més bona coordinació de les unitats d’informació financera. El pla d’acció que avui publiquem és la resposta de la Comissió a aquesta crida a l’acció i el primer pas per aconseguir una de les prioritats de la Comissió, que consisteix a presentar un nou marc general per lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. La nova metodologia per identificar i mitigar les amenaces que les deficiències estratègiques de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme de tercers països plantegen a tot el sistema financer de la UE, que també publiquem avui, permetrà que la UE pugui fer front als riscos externs.

Més informació

Preguntes i respostes freqüents

Comunicació — Metodologia perfeccionada

Acte delegat

Fitxa informativa

Detalls

Data de publicació
7 maig 2020