Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa23 novembre 2023Representation in Spain – Barcelona7 min read

La Comissió obre la primera subhasta del Banc Europeu de l’Hidrogen amb 800 milions d’euros en subvencions per a la producció d’hidrogen renovable

Avui la Comissió ha obert la primera subhasta del Banc Europeu de l’Hidrogen per finançar la producció d’hidrogen renovable a Europa, amb un import inicial de 800 milions d’euros provinents del comerç de drets d’emissió, canalitzats a través del Fons d’Innovació. Els productors d’hidrogen renovable poden presentar ofertes per obtenir una prima fixa per quilogram d’hidrogen produït. L’objectiu de la prima és tancar la bretxa entre el preu de producció i el preu que els consumidors estan disposats a pagar actualment, en un mercat en què encara és més barat produir hidrogen no renovable.  

El Banc de l’Hidrogen complementa altres instruments estratègics per construir un mercat per a l’hidrogen renovable, estimular les inversions en la capacitat de producció i possibilitar les economies d’escala en la producció. L’hidrogen renovable tindrà un paper fonamental en la futura combinació energètica d’Europa, en particular per a la descarbonització de la indústria pesant i alguns sectors dels transports, en substitució dels combustibles fòssils. Aquesta subhasta pilot permetrà accelerar el desplegament de tecnologies innovadores d’hidrogen i contribuirà així a l’objectiu del Pla REPowerEU de produir internament 10 milions de tones d’hidrogen d’ara al 2030.  

En la subhasta pilot, els productors d’hidrogen renovable —segons la definició de la Directiva sobre fonts d’energia renovable i els seus actes delegats—, poden presentar ofertes per obtenir ajuts de la UE per a un volum de producció d’hidrogen determinat. Les ofertes han de contenir una proposta de preu per a la prima per quilogram d’hidrogen renovable produït, fins a un límit màxim de 4,50 EUR/kg. Les ofertes inferiors a aquest preu i que compleixin altres requisits de participació es classificaran per ordre creixent de preu i se’ls concedirà l’ajut en aquest ordre fins que s’esgoti el pressupost de la subhasta. Els projectes seleccionats rebran la subvenció concedida a més dels ingressos de mercat que generin les vendes d’hidrogen durant un màxim de 10 anys. Un cop hagin signat el conveni de subvenció, els projectes hauran de començar a produir hidrogen renovable en un termini de cinc anys.  

A fi de garantir la igualtat de condicions amb independència de la ubicació, aquesta subvenció serà incompatible amb altres tipus d’ajuts concedits pels estats membres. Això evitarà la fragmentació en la fase inicial del mercat europeu de l’hidrogen i reduirà els costos administratius dels règims nacionals d’ajuts a l’hidrogen que es creïn en endavant.  

Les subhastes com a servei 

La Comissió també ofereix un nou mecanisme dins de la iniciativa del Banc de l’Hidrogen: «Les subhastes com a servei». Permetrà als estats membres finançar projectes que hagin presentat ofertes a la subhasta però que no hagin estat seleccionats per rebre finançament del Fons d’Innovació a causa de la limitació pressupostària. Els estats membres podran concedir finançament nacional a altres projectes ubicats en el seu territori sense necessitat de fer una nova subhasta a nivell nacional, cosa que redueix la càrrega administrativa i els costos de totes les parts. La participació dels estats membres en el mecanisme «Les subhastes com a servei» és voluntària i, per poder-hi optar, els promotors de projectes també han d’expressar l’interès en la seva sol·licitud. Aquest mecanisme podria tenir un paper important a l’hora d’evitar la fragmentació del mercat i dels sistemes d’incentius. 

Tota ajuda concedida pels estats membres a través d’aquest servei es considerarà un ajut estatal. L’hauran de notificar a la Comissió i se’ls aplicarà un procés d’aprovació simplificat, ja que les subhastes estan concebudes a nivell de la UE de conformitat amb les Directrius sobre ajuts estatals en matèria d’acció climàtica, protecció del medi ambient i energia.  

Propers passos

Els licitadors tenen temps fins al 8 de febrer de 2024 a les 17:00 h (CET) per presentar una oferta a través del Portal de Finançament i Licitacions. Aconsellem vivament als promotors de projectes que consultin les preguntes més freqüents per a la preparació de la proposta i que parlin amb una entitat financera el més aviat possible en relació amb la garantia. 

El dia 30 de novembre se celebrarà una jornada informativa en què els interessats a participar en la subhasta tindran l’oportunitat de plantejar els seus dubtes a l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient, que és qui executarà la subhasta. Els punts de contacte nacionals del Fons d’Innovació també organitzen jornades informatives a la majoria d’estats membres

S’informarà els sol·licitants sobre els resultats de l’avaluació en un termini ben curt, l’abril del 2024, i els convenis de subvenció se signaran nou mesos després de la finalització de la convocatòria. 

Amb aquesta subhasta pilot la Comissió podrà recollir informació fiable sobre els projectes en matèria d’hidrogen renovable que s’estan desenvolupant a la UE, el nivell de competència per a aquest tipus d’ajuda, els costos de producció de l’hidrogen renovable i el seu preu de mercat. La Comissió farà servir l’experiència adquirida en la subhasta pilot per definir futures subhastes que es podrien concebre per a altres tecnologies i productes en l’àmbit de la descarbonització. La Comissió té previst de dur a terme una segona ronda de subhastes el 2024.

Rerefons

Amb uns ingressos estimats de 40 000 milions d’euros procedents del règim de comerç de drets d’emissió de la UE entre 2020 i 2030, el Fons d’Innovació és el principal programa de finançament de la UE per al desplegament de la tecnologia amb zero emissions netes. Avui també s’ha obert la convocatòria de propostes de 2023 del Fons d’Innovació, amb un pressupost disponible de 4 000 milions d’euros per a tecnologia capdavantera baixa en carboni en diversos sectors. 

La presidenta Von der Leyen va anunciar el Banc Europeu de l’Hidrogen en el seu discurs sobre l’estat de la Unió Europea de 2022 per fomentar la producció interna d’hidrogen a la UE i la importació d’hidrogen renovable dels socis internacionals. El seu objectiu és de mobilitzar inversió privada a la UE i en tercers països incidint en les dificultats i necessitats de la inversió inicial, de manera que es tanqui la bretxa d’inversió i el futur subministrament d’hidrogen renovable pugui arribar als consumidors.  

Més informació

Subhasta del Fons d’Innovació per a la producció d’hidrogen renovable

Portal de Finançament i Licitacions de la UE (sol·licitud per participar en la subhasta)

Document de síntesi sobre «Les subhastes com a servei» 

Preguntes més freqüents sobre la subhasta

Jornada informativa sobre la subhasta 2023 del Fons d’Innovació 

Banc Europeu de l’Hidrogen 

Fons d’innovació 

 

Wopke Hoekstra, comissari d’Acció Climàtica

L’hidrogen serà una tecnologia fonamental per descarbonitzar la indústria europea i ajudar a complir els nostres objectius climàtics per al 2030 i el 2050. La primera subhasta a escala de la UE per a la producció d’hidrogen renovable envia un missatge inequívoc que Europa és el lloc on invertir en la producció d’hidrogen renovable i en les indústries de l’hidrogen. El desenvolupament d’un mercat sòlid de l’hidrogen a la UE ens farà més competitius, oferirà noves oportunitats de creixement a la indústria i generarà llocs de treball de qualitat per a les empreses i els ciutadans europeus.

 

Maroš Šefčovič, vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Relacions Institucionals i Prospectiva

La convocatòria que s’obre avui permet connectar l’oferta i la demanda d’hidrogen renovable. Permet generar transparència sobre els preus, cosa que donarà impuls a la creació d’un mercat europeu de l’hidrogen. Això permetrà al seu torn accelerar la transició de la UE cap a l’energia neta alhora que preservem la nostra competitivitat i la posició de lideratge d’Europa com a potència econòmica mundial. Esperem una resposta positiva del mercat i també dels estats membres que s’estiguin plantejant de participar en «Les subhastes com a servei». El Banc Europeu de l’Hidrogen és una gran oportunitat per contribuir a la transició de la indústria europea cap a les zero emissions netes.

 

IP/23/5982

Detalls

Data de publicació
23 novembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona