Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa18 octubre 2022Representation in Spain – Barcelona

La Comissió presenta noves propostes per lluitar contra els preus elevats de l’energia i garantir la seguretat del subministrament

Avui la Comissió proposa un nou reglament d’emergència per actuar davant dels preus elevats del gas a la UE i garantir la seguretat del subministrament aquest hivern. Això es farà mitjançant la compra conjunta de gas, els mecanismes de limitació dels preus en el mercat del gas TTF, noves mesures sobre transparència en l’ús de les infraestructures i solidaritat entre els estats membres, així com l’esforç continuat per reduir la demanda de gas. Els principals elements del Reglament són els següents:

  • agregació de la demanda de la UE i compres conjuntes de gas a fi de negociar preus més bons i reduir el risc que els estats membres competeixin entre ells en el mercat mundial, alhora que es garanteix la seguretat del subministrament a tota la UE;
  • avançar en la creació d’una referència per a la fixació de preus de GNL com a tard el mes de març de 2023; i a curt termini, proposar un mecanisme de correcció de preus per establir un límit dinàmic de preus a les transaccions del mercat de gas TTF i un interval de preus temporal per evitar puntes desorbitades en els mercats de derivats;
  • normes de solidaritat per defecte entre els estats membres en cas d’escassetat de subministrament, de manera que l’obligació de solidaritat amb els estats membres sense connexió directa amb un gasoducte s’ampliï als que tenen instal·lacions de GNL; i una proposta per crear un mecanisme d’assignació de gas per als estats membres damnificats per una emergència regional o de tota la Unió pel que fa al subministrament de gas;

Juntament amb mesures ja acordades en matèria de reducció de la demanda de gas i d’electricitat, reserves de gas i redistribució de l’excedent de beneficis del sector energètic, aquestes noves actuacions faran millorar l’estabilitat dels mercats gasistes europeus aquest hivern i més enllà. Les mesures també contribuiran a mitigar encara més la pressió que suposen els preus de l’energia per als ciutadans i les empreses europeus, alhora que garantiran la seguretat del subministrament i el bon funcionament del mercat interior. La Comissió continuarà treballant en altres àmbits, com ara una revisió del Marc temporal de crisi relatiu als ajuts estatals a finals de mes, i buscarà noves maneres de limitar l’efecte dels elevats preus del gas en els preus de l’electricitat.

A més, la Comissió durà a terme una avaluació de necessitats sobre el pla REPowerEU per accelerar la transició cap a l’energia neta i evitar la fragmentació del mercat únic, amb l’objectiu de fer propostes que reforcin la capacitat financera de la UE per a REPowerEU. La Comissió també proposa que es pugui fer un ús flexible dels fons de la política de cohesió en casos concrets per atenuar la repercussió de la crisi energètica actual en els ciutadans i les empreses, mitjançant l’ús del 10 % de l’assignació nacional total per al període 2014-2020, amb un valor de prop de 40 000 milions d’euros.

Podeu trobar la nota de premsa completa aquí 

Detalls

Data de publicació
18 octubre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona