Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 setembre 20213 min read

La Comissió presenta una proposta d’itinerari cap a la Dècada digital per assolir la transformació digital de la UE d’aquí al 2030

La Comissió ha proposat avui un itinerari cap a la Dècada digital que defineix un pla concret per assolir la transformació digital de la nostra societat i de la nostra economia d'aquí al 2030. L'itinerari proposat farà que els objectius digitals de la UE per al 2030 es materialitzin en un mecanisme específic que permeti fer-los realitat. Establirà un marc de governança, basat en un mecanisme de cooperació anual amb els estats membres, per atènyer els objectius de la Dècada digital a la Unió pel que fa a les competències i infraestructures digitals, i també a la digitalització de les empreses i dels serveis públics, de cara al 2030. També vol trobar i dur a terme projectes digitals a gran escala en què hi participin la Comissió i els estats membres.

La pandèmia ha posat en relleu el paper fonamental de la tecnologia en la construcció d’un futur pròsper i sostenible. Concretament, la crisi ha fet paleses les desigualtats que hi ha entre les empreses que tenen una bona capacitat digital i les que encara no han adoptat solucions digitals, i ha fet més visible que mai la bretxa que hi ha entre les zones urbanes ben connectades i les àrees rurals i remotes. La digitalització ofereix moltes oportunitats noves per al mercat europeu, en què més de 500 000 llocs de treball per a experts en ciberseguretat i dades van quedar vacants l’any 2020. D’acord amb els valors europeus, l’itinerari cap a la Dècada digital ha de reforçar el nostre lideratge digital i promoure mesures sostenibles, centrades en les persones i que empoderin tant la ciutadania com les empreses.

 

Itinerari cap a la Dècada digital

Partint de la comunicació sobre la Brúixola digital 2030, en què la Comissió va presentar la seva visió per tenir èxit en la transformació digital de la societat i l'economia europees d’aquí al 2030, la Comissió introdueix ara un marc de governança ben sòlid per assolir els objectius digitals seguint un itinerari cap a la Dècada digital.

Els avenços digitals als estats membres han estat molt desiguals en els darrers anys. La tendència mostra que els països que avançaven poc a poc fa cinc anys han continuat progressant lentament fins ara. L’itinerari cap a la Dècada digital permetrà d’establir una cooperació estructurada a fi de col·laborar per mirar d’assolir els objectius acordats, tenint en compte, alhora, els diferents punts de partida dels estats membres.

Concretament, la Comissió proposa iniciar un mecanisme de cooperació anual amb els estats membres, que inclourà:

  • Un sistema de seguiment estructurat, transparent i compartit, basat en l’Índex de l'economia i la societat digitals, que servirà per avaluar els avenços amb relació a l'assoliment dels objectius per al 2030 i que inclourà indicadors clau de rendiment.
  • Un informe anual sobre l’estat de la Dècada digital, en què la Comissió n’avaluarà els avenços i recomanarà mesures.
  • Fulls de ruta estratègics pluriennals per a la dècada digital de cada estat membre, en què es presentaran les polítiques i les mesures programades o aprovades per donar suport a l'assoliment dels objectius de cada país de cara al 2030.
  • Un marc estructurat anual per debatre i treballar en àmbits en què no s’hagi avançat prou per mitjà de recomanacions i compromisos conjunts entre la Comissió i els estats membres.
  • Un mecanisme de suport a l'execució de projectes multinacionals.

 

Podeu trobar la nota de premsa completa (en castellà) sobre la proposta d’itinerari cap a la Dècada digital aquí

Detalls

Data de publicació
15 setembre 2021