Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 abril 2024Representation in Spain – Barcelona3 min read

La Comissió proposa al Consell un acord d’associació amb Andorra i San Marino

Avui la Comissió ha adoptat sengles propostes de decisions del Consell relatives a la signatura i aplicació provisional i a la celebració de l’Acord d’Associació entre la UE i Andorra i San Marino, respectivament. Això suposa un avenç fonamental cap a la ratificació de l’Acord, alhora que marca una fita important en els esforços de la UE per establir una relació especial amb els països veïns.

L’Acord d’associació permetrà a Andorra i San Marino de participar en el mercat interior de la UE i d’intensificar la cooperació en altres àmbits. L’accés al mercat interior de què gaudiran serà comparable al que tenen Noruega, Islàndia i Liechtenstein en virtut de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. En última instància, és el resultat del desig per part d’aquests dos països d’establir unes relacions més estretes amb la UE.

L’Acord d’Associació s’assenta en els següents elements clau:

  • Preveu la participació dels dos països en un mercat interior ampliat homogeni en igualtat de condicions de competència i respectant les mateixes regles.
  • L’accés al mercat interior de serveis financers serà progressiu i dependrà de la superació d’una auditoria sobre la solidesa dels marcs normatiu i de supervisió dels estats associats. Les autoritats europees de supervisió tindran un paper central en el procés d’auditoria.
  • L’Acord d’Associació estableix un marc per desenvolupar i promoure el diàleg i la cooperació en àmbits d’interès comú, com ara la recerca i el desenvolupament, l’educació, la política social, el medi ambient, la protecció dels consumidors, la cultura o la cooperació regional.
  • També introdueix un marc institucional coherent, eficaç i eficient que abasta:
  • la interpretació i aplicació coherents de l’Acord d’Associació de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea; i
  • un mecanisme de resolució de conflictes amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com a àrbitre en última instància de les disputes sobre la interpretació i aplicació de l’Acord d’Associació.

En consonància amb les directrius de negociació de 2014, l’Acord d’Associació té en compte la situació particular d’Andorra i San Marino així com les especificitats de cadascun derivades de les seves relacions de proximitat amb els estats veïns membres de la UE i de la seva mida, inclosa la mida de la seva població. Això es reflecteix en una sèrie d’ajustaments així com en diversos períodes transitoris per a la implementació i aplicació de parts del cabal de la UE.

Propers passos

Quan el Consell hi doni llum verda, la UE, Andorra i San Marino podran signar l’Acord d’Associació i, posteriorment, remetre’l al Parlament Europeu perquè l’aprovi. Després de l’aprovació per part del Parlament Europeu, el Consell podrà adoptar una decisió sobre la celebració de l’Acord. Un cop que Andorra i San Marino hagin finalitzat també els respectius procediments de ratificació, l’Acord d’Associació podrà entrar en vigor.  

Rerefons

El 16 de desembre de 2014, el Consell d’Afers Generals va autoritzar l’obertura de negociacions per a la celebració d’un acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino. La Comissió va assumir la responsabilitat d’aquestes negociacions el gener de 2022.

En les conclusions que va adoptar el juny de 2022, el Consell instava la Comissió a finalitzar les negociacions abans no acabés el 2023. Entre el març de 2022 i el desembre de 2023 es van celebrar 49 sessions de negociació que van reportar avenços significatius, cosa que va permetre de concloure les negociacions a nivell dels negociadors el desembre de 2023.

Més informació

Declaracions del vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Relacions Interinstitucionals i Prospectiva, Maroš Šefčovič, en compareixença de premsa el 12 de desembre de 2023

Projectes de decisió del Consell sobre la signatura i celebració de l’Acord d’Associació amb Andorra i San Marino

 

Maroš Šefčovič, vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Relacions Interinstitucionals i Prospectiva

«Tots plegats som conscients de la necessitat de consolidar la nostra associació amb els nostres veïns i altres països que comparteixen els mateixos valors. Així, doncs, alinear Andorra i San Marino amb el marc del mercat interior de la UE reportarà avantatges a totes les parts. Alhora, les propostes d’avui de la Comissió al Consell representen un pas endavant significatiu en el reforç i el foment dels nostres llaços polítics.»

 

 

IP/24/2286

Detalls

Data de publicació
26 abril 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona