Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 gener 2024Representation in Spain – Barcelona2 min read

La Comissió proposa un diàleg estructurat sobre l’aplicació per part d’Espanya de la recomanació de l’Informe sobre l’estat de dret en relació amb el CGPJ

En el capítol corresponent a Espanya dels informes sobre l’estat de dret de 2022 i 2023, la Comissió va formular la recomanació següent:

«procedeixi a la renovació del Consell General del Poder Judicial amb caràcter prioritari i que emprengui, immediatament després de la renovació, una reforma del procés de nomenament dels vocals elegits entre jutges i magistrats, tenint en compte les normes europees sobre la matèria.»

D’acord amb l’article 122.3 de la Constitució Espanyola, el Consell General del Poder Judicial està integrat pel president del Tribunal Suprem, que el presideix, i per vint membres: dotze d’elegits entre jutges i magistrats i vuit d’elegits entre advocats i altres juristes, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d’exercici professional. Correspon a les Corts d’escollir la segona categoria de vocals per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres. 

D’ençà del 2018 no s’ha assolit un acord sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial. La situació actual genera problemes importants per a l’administració de justícia a Espanya:

  • El mandat del Consell General del Poder Judicial va caducar fa cinc anys, de manera que, de facto, els vocals han exercit durant dos mandats consecutius.
  • L’absència de renovació del Consell General del Poder Judicial afecta negativament la feina del Tribunal Suprem i del sistema judicial en conjunt.

L’últim intent dels dos partits polítics principals d’arribar a un acord es va frustrar l’octubre del 2022, si bé recentment tots dos partits han fet declaracions en què indiquen que estan disposats a reprendre les negociacions i estarien d’acord que la Comissió supervisés el procés.

Atesos aquests antecedents, la Comissió està preparada per assumir el seu paper i fer que es respecti el principi de l’estat de dret. La seva tasca es basarà en les recomanacions formulades en els informes sobre l’estat de dret de 2022 i 2023.

Amb aquesta finalitat, la Comissió guiarà un diàleg estructurat, del qual serà responsable el comissari Reynders, sobre l’aplicació de la recomanació formulada en el capítol corresponent a Espanya dels informes sobre l’estat de dret de 2022 i 2023. Aquest diàleg estructurat ha de tenir per objectiu donar solució a aquesta qüestió, que ve de llarg, i garantir que s’apliquin els dos elements que componen la recomanació de la Comissió. La primera reunió s’ha de celebrar al més aviat possible i el diàleg no ha de durar més de dos mesos.

 

STATEMENT/24/445 

 

Detalls

Data de publicació
26 gener 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona