Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 juny 20215 min read

La Comissió proposa una identitat digital segura i fiable per a tots els europeus

Brussel·les, 3 de juny de 2021

La Comissió ha proposat avui un marc per a una identitat digital europea, que es posarà a disposició de la ciutadania, els residents i les empreses a la UE. Els ciutadans podran demostrar la seva identitat i compartir documents electrònics de la seva cartera d’identitat digital europea només pitjant un botó del mòbil. També podran accedir a serveis en línia amb la seva identificació digital nacional, que serà reconeguda arreu d’Europa. Les grans plataformes hauran d’acceptar l’ús de les carteres d’identitat digital europea quan ho demani l’usuari, per exemple, per demostrar l’edat. Sempre serà l’usuari qui decidirà si vol fer servir la cartera d’identitat digital europea.

«La identitat digital europea ens permetrà fer a qualsevol estat membre el que fem a casa nostra sense cap mena de cost afegit i amb menys obstacles, ja sigui llogar un pis o obrir un compte bancari en un altre país. I ho podrem fer de manera segura i transparent. Podrem decidir quanta informació personal volem compartir, amb qui, i amb quin propòsit. És una oportunitat única perquè tots explorem encara més què vol dir viure a Europa i ser europeu», ha declarat avui la vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital, Magrethe Vestager.

«Els ciutadans de la UE no només esperen un alt nivell de seguretat, sinó també de comoditat, ja sigui a l’hora de fer tràmits amb l’administració nacional, per exemple, per presentar la declaració de la renda, o si han de matricular-se a una universitat europea i han d’identificar-se de manera oficial. Les carteres d’identitat digital europea ofereixen una nova possibilitat d’emmagatzemar i fer servir dades per a tota mena de serveis, des de facturar a l’aeroport fins a llogar un cotxe. Es tracta de donar als consumidors la possibilitat d'escollir, d’oferir una opció europea. Les empreses europees, siguin grans o petites, també es beneficiaran de la identitat digital i podran oferir una gran varietat de serveis nous, ja que la proposta presenta un servei d’identificació segur i fiable», ha declarat avui també el comissari del Mercat Interior, Thierry Breton.

El marc de la identitat digital europea           

D’acord amb el nou reglament, els estats membres oferiran carteres digitals a la ciutadania i les empreses que els permetran de vincular les seves identitats digitals nacionals amb altres certificats personals (permisos de conduir, títols, comptes bancaris, etc.). Les carteres podran ser subministrades tant per les administracions públiques com per entitats privades, sempre que els estats membres les reconeguin.

Les noves carteres d’identitat digital europea permetran a tots els europeus d'accedir a serveis en línia sense haver de fer servir sistemes d’identificació privats o compartir més dades de les necessàries. Aquest servei els donarà el control total sobre les dades que comparteixen.

La identitat europea digital tindrà les següents característiques:

  • La podrà fer servir tothom qui ho vulgui: qualsevol ciutadà, resident o empresa de la UE que vulgui fer-ne ús ho podrà fer.
  • Es podrà fer servir de moltes maneres: les carteres d’identitat digital europea podran fer-se servir de moltes maneres, bé com a mètode d’identificació dels usuaris, o bé per certificar determinats atributs personals a l’hora d'accedir a serveis públics i privats arreu de la UE.
  • Donarà als usuaris el control sobre les seves dades: les carteres d’identitat digital europea els permetran d’escollir els aspectes de la seva identitat, les dades i els certificats que volen compartir amb tercers, i de saber què se’n fa. El control per part de l’usuari garanteix que només es comparteixi la informació que calgui.

Perquè això esdevingui una realitat al més aviat possible, la proposta va acompanyada d’una recomanació. La Comissió demana als estats membres que preparin un conjunt d’eines comunes d’aquí al setembre de 2022 i que encetin immediatament el treball preparatori que calgui fer. Aquest conjunt d’eines haurà d’incloure l’arquitectura, les normes i les pautes tècniques en matèria de bones pràctiques.

Properes etapes

De manera paral·lela al procés legislatiu, la Comissió col·laborarà amb els estats membres i el sector privat per treballar en els aspectes tècnics de la identitat digital europea. Mitjançant el programa Europa Digital, la Comissió donarà suport a l’aplicació del marc de la identitat digital europea, i molts dels estats membres han previst projectes d’implementació de serveis d’administració electrònica, com ara la identitat digital europea, en els seus plans nacionals, d'acord amb el Mecanisme de recuperació i resiliència.

Rerefons

La brúixola digital de la Comissió per al 2030 defineix una sèrie de metes i fites que la identitat digital europea ajudarà a assolir. Per exemple, d’aquí al 2030 tots els serveis públics essencials hauran d’estar disponibles en línia, tots els ciutadans tindran accés a la seva història clínica de manera electrònica, i es preveu que el 80 % dels ciutadans faci servir un sistema d'identitat digital.

Per portar endavant aquesta iniciativa, la Comissió parteix del marc jurídic transfronterer vigent per a les identitats digitals fiables: la iniciativa europea per a la identificació electrònica i els serveis de confiança (el reglament eIDAS). Aquest reglament es va adoptar el 2014 per assentar les bases de la identificació, autenticació i certificació de llocs web electròniques transfrontereres a la UE. Al voltant del 60 % dels europeus ja pot beneficiar-se del sistema actual.

Tanmateix, els estats membres no tenen l’obligació de desenvolupar un sistema d’identitat digital nacional que funcioni amb els d’altres estats membres, cosa que origina diferències notables entre països. La proposta actual intentarà torbar una solució a aquestes mancances millorant l’eficàcia del marc i fent-ne arribar els beneficis també al sector privat i a l’ús mòbil.

Més informació

Identitat digital europea: preguntes i respostes

Identitat digital europea: pàgina de dades

Reglament sobre la identitat digital europea

Recomanació sobre la identitat digital europea

Pàgina web d’eIDAS

Informe sobre l’avaluació del Reglament eIDAS

La dècada digital: comunicat de premsa

Detalls

Data de publicació
3 juny 2021