Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article18 març 2022Representation in Spain – Barcelona1 min read

La Comissió selecciona el projecte ‘Catalonia Digital skills for health and care systems’, en el marc d'un mecanisme per a la creació d'ocupació i l'impuls del creixement

La Comissió Europea ha aprovat 225 projectes en el marc de l’Instrument de Suport Tècnic (IAT) amb l’objectiu de contribuir a la preparació, disseny i reforma a favor d’una administració pública moderna.

Digitalització

La Comissió Europea ha aprovat 225 projectes en el marc de l’Instrument de Suport Tècnic (IAT) amb l’objectiu de contribuir a la preparació, disseny i reforma a favor d’una administració pública moderna, que inclogui estratègies de creixement sostenible i economies resilients que millorin la capacitat de reacció davant les crisis actuals i futures. Aquestes reformes també s’han inclòs als diversos plans nacionals de recuperació i resiliència. 

Espanya ha rebut suport per un total de 12 projectes, entre els quals, el “Catalonia Digital Skills for health and care systems” (Habilitats digitals de Catalunya per als sistemes sanitaris i assistencials) que pretén potenciar la digitalització del sistema sanitari a nivell català.  

Les reformes dels Estats membres poden rebre suport de l’IAT, que compte amb un pressupost total de 116,8 milions d’euros pel 2022. L’IAT és un instrument flexible, que aporta coneixements especialitzats a mesura i permet adaptar-se a les necessitats emergents dels Estats membres, a petició d’aquests.  

Entre els projectes presentats destaquen l’aplicació de reformes a favor de les transicions ecoògica i digital, així com la millora de la capacitat operativa i l’eficiència de les administracions públiques. Per exemple, el 36% de les sol·licituds se centre en els objectius del Pacte Verd i el 51% en la transició digital. A més, el 57% de les sol·licituds de suport de l’IAT seleccionades pel 2022 estan vinculades a reformes en el marc dels plans de recuperació i resiliència dels Estats.  

L’IAT és el principal instrument de la Comissió que permet prestar suport tècnic a les reformes a la UE, un cop rebudes les sol·licituds de les autoritats nacionals. Forma part del marc financer pluriennal 2021-2027 i el Pla de Recuperació per a Europa.

Detalls

Data de publicació
18 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona