Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa9 juny 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

La qualitat de les aigües de bany a Europa continua sent elevada

El 2022 la majoria de les zones de bany d’Europa van complir els criteris de qualitat de l’aigua «excel·lent», el nivell més exigent de la Unió Europea, segons l’últim informe anual d’aigües de bany, que s’ha publicat avui.

L’avaluació, que ha dut a terme l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) en cooperació amb la Comissió, indica on es poden trobar les zones de bany més netes d’Europa aquest estiu. 

Als llocs de costa, que suposen dues terceres parts del total de les zones de bany, la qualitat de l’aigua generalment és més bona que no en els rius i llacs interiors. L’any 2022, el 88,9% de les zones de bany costaneres de la UE van obtenir la qualificació de qualitat «excel·lent», en comparació amb el 79,3 % dels llocs de l’interior

L’any passat el 95 % de les aigües de bany a Grècia, Croàcia, Xipre i Àustria complien amb l’estàndard de qualitat «excel·lent». A Bulgària, Luxemburg, Malta, Romania i Eslovènia totes les aigües de bany avaluades complien almenys l’estàndard mínim de qualitat «suficient».  

D’ençà de l’adopció de la Directiva sobre les aigües de bany el 2006, la proporció de zones «excel·lents» ha anat creixent i en els darrers anys s’ha estabilitzat entre el 85 % i el 89 % per a les aigües de bany costaneres i entre el 77 % i el 81 % per a les d’interior. L’any 2022 van suposar el 85,7 % de totes les aigües de bany de la UE. Els estàndards mínims de qualitat de l’aigua els complien el 95,9 % de totes les aigües de bany a la UE. 

La proporció d’aigües de bany amb una qualitat de l’aigua insuficient ha disminuït en l’última dècada i des del 2015 es manté estable. El 2022, les aigües de bany amb una qualitat de l’aigua insuficient només van suposar l’1,5 % de totes les aigües de bany a la UE. Això demostra que a Europa el risc per a la salut de nedar a les aigües de bany disminueix lentament.

La qualitat de l’aigua de bany a les zones costaneres és més bona en termes generals que no pas la de les aigües continentals, a causa d’una renovació més freqüent i de la capacitat d’autodepuració més alta de les aigües obertes de la costa. A més, moltes zones de bany d’interior de l’Europa central estan ubicades en llacs i estanys relativament petits o bé en rius poc cabalosos. En comparació amb les zones de la costa, aquestes aigües continentals són més susceptibles a la contaminació a curt termini provocada per tempestes o sequeres, sobretot a l’estiu.

Més de 1 800 zones de bany europees, un 8 % del total, es troben en ciutats de més de 100 000 habitants, majoritàriament a Grècia, Espanya, França i Itàlia. Tenen un paper important en la qualitat de vida a les ciutats, a més de reportar beneficis ecosistèmics.

Rerefons 

L’avaluació continguda en l’informe que presentem avui parteix de les dades de 21 973 zones de bany d’arreu d’Europa corresponents a la temporada 2022 que van ser comunicades a l’AEMA. S’hi inclouen zones de tots els estats membres de la UE, d’Albània i de Suïssa. Per tal que una zona de bany pugui rebre una de les qualificacions de qualitat («excel·lent», «bona», «suficient» o «insuficient») cal haver-ne fet el seguiment durant quatre temporades de bany consecutives. 

Juntament amb l’informe sobre les aigües de bany d’enguany, l’AEMA ha publicat també un mapa interactiu actualitzat que mostra els resultats de cada zona de bany. També estan disponibles els informes actualitzats de cada país, a banda d’informació suplementària relativa a l’aplicació de la Directiva a cadascun d’ells. 

En el context del Pacte Verd Europeu i del Pla d’Acció per a la Contaminació Zero, actualment la Comissió està avaluant si la Directiva sobre les aigües de bany encara és adequada per a l’objectiu de protegir la salut pública i millorar la qualitat de l’aigua o si bé cal millorar la regles actuals i proposar-hi modificacions pertinents, inclosos nous paràmetres. 

La Directiva sobre les aigües de bany és una de les diverses normes jurídiques de la UE per a la protecció de l’aigua. La complementen la Directiva marc sobre l’aigua, la Directiva sobre estàndards de qualitat ambiental, la Directiva sobre les aigües subterrànies, la Directiva marc sobre l’estratègia marina i la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

Més informació 

Avaluació de la qualitat de les aigües de bany de 2022 

Informes per país 

Mapa interactiu 

Normes de la UE sobre la qualitat de les aigües de bany

Revisió de la Directiva sobre les aigües de bany

Virginijus Sinkevičius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca

Els ciutadans que aquest estiu es vulguin refrescar en llacs, rius i platges poden estar segurs que les zones de bany d’arreu d’Europa presenten els estàndards de qualitat més alts. Mantenir uns estàndards elevats de qualitat de l’aigua de bany, fins i tot a les zones urbanes, és bo per a la salut i el benestar dels ciutadans. La UE aposta per diferents solucions en matèria d’aigua, com ara l’eficiència i la reutilització de l’aigua, i mesures per reduir els plaguicides, els nutrients i els residus plàstics al mar i als rius. Hem de mantenir un plantejament integral per preservar el nostre recurs més preuat, especialment davant d’unes sequeres cada cop més freqüents.

 

Leena Ylä-Mononen , directora executiva de l’Agència Europea de Medi Ambient

És una gran notícia per a tots els europeus que exigeixen que l’entorn que compartim i gaudim —també les nostres zones de bany preferides— estigui tan net com sigui possible. Això demostra que la feina incansable durant més de quaranta anys en el seguiment i la millora de les nostres aigües costaneres, rius, llacs i estanys està donant fruit, però també indica que per tal de poder avançar és essencial dur a terme un seguiment peròdic.

 

IP/23/3157

Detalls

Data de publicació
9 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona