Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa23 novembre 2021Representation in Spain – Barcelona3 min read

La UE guanya el cas de l’OMC relatiu als aranzels dels EUA sobre les olives espanyoles

Un informe del Grup Especial de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha publicat el divendres 19 de novembre el dictamen que els drets compensatoris dels Estats Units a les importacions d’olives negres procedents d’Espanya, fixats el 2018 durant l’administració anterior, són il·legals conforme a les normes de l’OMC. La UE espera ara que els Estats Units prenguin mesures per tal de complir les recomanacions del grup especial.

El vicepresident executiu i comissari de Comerç, Valdis Dombrovskis, ha declarat: «Els esforços de la Comissió per defensar enèrgicament els interessos i els drets dels productors de la UE, en aquest cas els cultivadors d’olives negres espanyols, estan donant fruit. L’OMC ha confirmat les nostres al·legacions que els drets antisubvenció no estan justificats i vulneren les normes de l’OMC. Aquests aranzels van perjudicar greument els productors espanyols d’olives, cosa que va provocar una caiguda dràstica de les seves exportacions als Estats Units. Ara esperem que els EUA adoptin les mesures adequades per aplicar la resolució de l’OMC, de manera que es puguin reprendre les exportacions d’olives negres d’Espanya als EUA en condicions normals».

L’1 d’agost de 2018 el Departament de Comerç dels Estats Units va fixar uns drets compensatoris i antidúmping sobre les importacions d’olives negres espanyoles amb un efecte combinat d’entre el 30 % i el 44 %, en funció de l’empresa afectada. La UE va impugnar els aranzels davant l’OMC al·legant que eren contraris a determinades disposicions del GATT de 1994, l’Acord sobre subvencions i mesures compensatòries (Acord SMC) i l’Acord antidúmping.  

D’ençà de la imposició de les mesures estatunidenques, les exportacions d’olives negres d’Espanya als EUA han disminuït gairebé un 60 %. Abans de la imposició d’aranzels, Espanya exportava olives a aquest país per valor de 67 milions d’euros anuals.

Rerefons

El 2018, sota l’administració anterior, el Departament de Comerç dels Estats Units va imposar drets compensatoris sobre les importacions d’olives negres espanyoles, partint de la presumpció que els productors espanyols d’olives crues havien rebut subvencions específiques per al seu sector i que el benefici d’aquestes subvencions s’havia transferit íntegrament a les empreses espanyoles de transformació d’olives negres que exportaven als Estats Units. La UE va rebatre aquesta al·legació en el procediment del grup especial, ja que d’ençà de la reforma de la Política agrària comuna (PAC) no s’atorguen ajudes a la producció ni, per tant, a cap sector de productes concret (per exemple, les olives). La UE també va al·legar que el Departament de Comerç dels Estats Units havia suposat erròniament que el benefici de les subvencions s’havia transferit íntegrament a les empreses de transformació d’olives negres.

El grup especial ha donat la raó a la UE la qüestió principal del dictamen i estima que el Departament de Comerç dels Estats Units no va determinar correctament si les subvencions anaven o no dirigides als productors d’olives. També ha considerat incorrecte el càlcul estatunidenc de la taxa de subvenció aplicada a una empresa espanyola.

A més, és important assenyalar que el grup especial ha dictaminat que la secció 771B de la llei aranzelària dels Estats Units de 1930, que presumeix que la totalitat del benefici d’una subvenció a un input agrícola brut es transfereix al producte agrícola transformat (benefici transferit), és, per sí mateixa, incompatible amb determinades disposicions del GATT de 1994 i de l’Acord SMC. El grup especial també ha constatat que el Departament de Comerç dels Estats Units va actuar de manera incompatible amb les mateixes disposicions en suposar erròniament que la totalitat de les subvencions concedides als productors d’olives crues s’havien transferit a les empreses transformadores d’olives negres.

La conclusió que la secció 771B de la llei d’aranzels dels Estats Units de 1930 infringeix determinades disposicions del GATT de 1994 i de l’Acord SMC és especialment rellevant, ja que obligaria els EUA a adaptar el seu marc legislatiu a les recomanacions de l’informe. 

Més informació

Lloc web de la DG Comerç sobre el litigi

Detalls

Data de publicació
23 novembre 2021
Autor
Representation in Spain – Barcelona