Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa5 febrer 2024Representation in Spain – Barcelona2 min read

La Universitat de les Illes Balears inaugura l’edifici de Ciències de la Salut, finançat amb fons REACT-UE

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha inaugurat aquest dilluns el seu nou edifici interdepartamental de Ciències de la Salut «Margalida Comas i Camps». Es tracta d’una construcció d’avantguarda finançada pel programa Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (REACT-UE), que exemplifica el compromís d’Europa amb una recuperació verda, digital i resilient.

 

L’edifici «Margalida Comas i Camps» ocupa una superfície de 6 000 metres quadrats i ha suposat una inversió de 6,9 milions d’euros destinada a la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de covid-19. Amb l’objectiu general de millorar les infraestructures i els equipaments de l’educació superior, l’edifici acull els departaments de Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia i permet abordar necessitats educatives clau mitjançant el foment del capital humà i l’obtenció de qualificacions per part de la població balear.

 

Una referència en matèria d’eficiència mediambiental

L’edifici de Ciències de la Salut estableix un nou nivell de referència pel que fa a l’eficiència mediambiental, ja que incorpora estratègies per reduir la demanda energètica i aplica plantejaments constructius i estructurals eficients des del punt de vista energètic. L’edifici es concep com un sistema autònom d’estalvi energètic i un element descentralitzador de la distribució energètica local. Dona prioritat als sistemes passius i senzills, cosa que el converteix en l’edifici més eficient del campus de la UIB. Així, doncs, el nou edifici ajudarà a avançar en l’objectiu de la UIB d’assolir la neutralitat climàtica com a tard el 2030.

 

En honor de Margalida Comas i Camps

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar per unanimitat batejar l’edifici interdepartamental en honor de la biòloga i pedagoga menorquina Margalida Comas i Camps. Aquesta decisió respon al compromís de la Universitat de reconèixer i celebrar la contribució de les dones al món universitari.

Aquest projecte excepcional ha estat possible gràcies al programa REACT-UE, que va aportar el 100 % del finançament amb una contribució total de 6,9 milions d’euros. REACT-UE finança inversions que reforcin la capacitat de reparació de les crisis, contribueixin a una recuperació de l’economia que sigui verda, digital i resilient i coadjuvin a la creació de llocs de treball i mesures d’ocupació juvenil.

 

Sobre REACT-UE

En el marc de NextGenerationEU, REACT-UE aporta 50 600 milions d’euros més per finançar la resposta a la crisi, les mesures de reparació i els plans de recuperació a llarg termini després de la pandèmia de covid-19 i les seves conseqüències socials. Aquest finançament suposa una ampliació de les assignacions per al període 2014-2020 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el Fons Social Europeu i s’afegeix a les assignacions dels fons de la política de cohesió per al període 2021-2027.

REACT-UE continua i amplia la resposta a la crisi i les mesures de reparació que s’han executat a través de la Iniciativa d’Inversió en Resposta al Coronavirus i la Iniciativa d’Inversió en Resposta al Coronavirus Plus i constitueix un pont cap al pla de recuperació a llarg termini.

Podeu trobar més informació sobre el programa REACT-UE al seu web.

Detalls

Data de publicació
5 febrer 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona