Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa19 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona4 min read

L’Eurobaròmetre mostra la importància del benestar animal per als europeus

Protegir el benestar dels animals és essencial per als europeus, com mostren els resultats de l’enquesta de l’Eurobaròmetre que s’ha publicat avui. La Comissió treballa des de fa més de quaranta anys per millorar el benestar animal, i ha millorat progressivament la vida dels animals i incorporat en la legislació estàndards de benestar que es troben entre els més exigents del món. Aquesta enquesta constata la importància de la qüestió per als ciutadans d’arreu de la UE.

Una majoria àmplia d’europeus (84 %) considera que en el seu país cal protegir més el benestar dels animals de granja. Una proporció similar (83 %) és favorable a limitar el temps de transport dels animals. Gairebé tres quartes parts dels enquestats (74 %) està a favor de millorar la protecció del benestar dels animals de companyia en el seu país.

Més del 90 % dels europeus pensa que les pràctiques ramaderes i de cria han de complir uns requisits ètics bàsics, com ara que els animals disposin d’espai, menjar i aigua suficients, proporcionar-los entorns adaptats a les seves necessitats (fang, palla, etc.) i garantir que rebin un tractament adequat. L’enquesta també palesa una gran preocupació pel benestar dels animals en els escorxadors.

Tres quartes parts dels enquestats troben inacceptable la pràctica de sacrificar els pollets mascles acabats de néixer, i una immensa majoria està a favor de prohibir la mutilació de determinades parts del cos dels animals (cua, orelles, bec, etc.) tret que sigui estrictament necessari i es faci amb anestèsia. Quant a les granges pelleteres, més de la meitat dels enquestats (57 %) considera que han d’estar estrictament prohibides a la UE, mentre que gairebé un terç (32 %) pensa que només s’haurien de mantenir si se’n milloren les condicions de benestar.

Pel que fa a la importació d’aliments des de fora de la UE, més de vuit de cada deu europeus (84 %) creuen que ha de canviar la situació actual de benestar animal, ja sigui mitjançant l’aplicació de les normes de benestar animal de la UE a les importacions d’aliments o bé amb l’etiquetatge dels aliments en funció de les normes aplicades.

Tot i que les enquestes es van dur a terme al març del 2023, amb uns preus dels aliments que ja havien augmentat molt a causa de la inflació, el 60 % dels enquestats van declarar que estarien disposats a pagar més per productes procedents de sistemes ramaders respectuosos amb el benestar animal. Aproximadament una quarta part (26 %) acceptarien pagar fins a un 5 % més per aliments respectuosos amb el benestar animal.

Rerefons

L’Eurobaròmetre especial n.º 533 es va dur a terme entre el 2 i el 26 de març de 2023. Es va entrevistar un total de 26 376 persones dels vint-i-set estats membres de la UE i de diferents grups socials i demogràfics. La metodologia utilitzada va consistir en entrevistes presencials a casa seva o bé a la porta de casa, que es van fer en la llengua nacional, excepte a Malta, Txèquia, Dinamarca i Finlàndia, on algunes entrevistes es van dur a terme per videoconferència.

L’Estratègia «Del camp a taula», que ocupa un lloc central en el Pacte Verd Europeu, pretén aconseguir que els sistemes alimentaris siguin justos, saludables i respectuosos amb el medi ambient. La millora de les normes de la UE en matèria de benestar animal és una part important d’aquesta Estratègia. La Comissió ha treballat intensament en una revisió de la normativa de la UE en matèria de benestar animal perquè es tinguin en compte les necessitats de totes les parts interessades de la cadena de subministrament. La proposta sobre la protecció dels animals durant el transport, un dels quatre pilars de la normativa, és la que està en un estadi més avançat i es presentarà el desembre del 2023.

El 2021 la Comissió també va respondre positivament a la iniciativa ciutadana europea «End the Cage Age» (Acabem amb les gàbies). Aquesta iniciativa demanava la prohibició de l’ús de gàbies per criar diverses espècies d’animals en sistemes de cria intensiva.

Més informació

Eurobaròmetre

Stella Kyriakides, comissària de Salut i Seguretat Alimentària

Des de fa més de quaranta anys, Europa està orgullosa de defensar algunes de les normes més estrictes del món en matèria de benestar animal, i aquesta tasca continua sent una prioritat per a nosaltres. La millora del benestar animal també ho és de la salut animal i de la qualitat dels aliments. És per això que treballem per millorar les normes de benestar animal de la UE, en consonància amb les evidències científiques més recents i d’una manera que funcioni per als pagesos i el sector ramader. Seguirem impulsant les normes més estrictes possible, tant a la UE com a escala internacional, alhora que garantim que no quedi ningú enrere.

 

IP/23/4951

Detalls

Data de publicació
19 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona