Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article8 juliol 20213 min read

L'hospital de Sant Pau lidera un projecte europeu per millorar l'atenció a persones amb insuficiència cardíaca

Tique: projecte liderat per l'hospital de Sant Pau

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és l’impulsor i coordinador del projecte TIQUE, finançat per la Unió Europea i amb un pressupost total de més de 6 milions d’euros, en el que hi participen 8 socis de 5 països que tenen l’objectiu de crear i validar noves solucions d’atenció integral i integrada per a persones amb insuficiència cardíaca avançada i necessitats d’atenció complexes. Les solucions han de permetre millorar els serveis d’atenció d’aquests pacients, mitjançant la tecnologia, per poder oferir respostes ràpides i personalitzades a través de l’atenció integrada.

El projecte TIQUE se centrarà en enfocaments de tractament per a pacients amb insuficiència cardíaca amb malalties cròniques coexistents, pacients fràgils o en perill de fragilitat, mitjançant la conducció d’un procés de Compra Pública Precomercial, en el que es contractaran serveis de recerca de solucions innovadores per a cobrir les necessitats dels pacients de tres regions europees molt diferents: Catalunya (Espanya), Region Vasterbotten (Suècia), Avellino (Itàlia).

TIQUE té finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 (Grant Agreement 965356) de la Unió Europea i és un projecte de Compra Pública Precomercial (PCP - Precommercial Procurement) en el que es conduirà un procés de creació, desenvolupament i validació de noves solucions amb la indústria per portar al mercat una nova generació de solucions que facilitin avançar en el tractament d’aquests pacients.

Les solucions de TIQUE donaran resposta als reptes de tres organitzacions de salut que definiran les necessitats i validaran les solucions: l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a Espanya, l’Azienda Sanitaria Locale Avellino, a Itàlia, i Vasterbotten, a Suècia. Per portar a terme el projecte es comptarà amb: la participació del sistema públic de Salut a Catalunya, a través de la Fundació Tic Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; dues pimes que donen suport a la coordinació del projecte, JERA Consulting del Regne Unit i VALDE Innova, a Espanya; i un soci tecnològic d’Israel, Assuta Medical Centers Ltd.

 

Marc europeu de malalties cròniques i multi morbiditat

Els països europeus s’enfronten a un ràpid creixement del nombre d’habitants que conviuen amb malalties cròniques i multimorbiditat, cosa que exerceix una alta pressió als sistemes de salut. Entre aquests pacients la insuficiència cardíaca és una de les malalties més prevalent i la principal causa d’ingrés hospitalari en persones de més de 65 anys. En diferents estudis europeus es conclou que el 80% de la despesa de salut es concentra en els últims 6 mesos de vida dels pacients.

El model d’atenció actual per aquests pacients implica un especialista per cada comorbiditat, l’atenció primària pel dia a dia i, amb freqüència cuidadors formals i informals. Els medicaments es tornen complexos en el seu maneig i perillosos si no es fan servir correctament. El principal problema rau en el fet que l’atenció per aquests malalts ha d’estar ben coordinada i a vegades no és així per diverses circumstàncies.

Una de les intervencions de TIQUE és l’atenció integrada. Això vol dir que cal construir una visió integral de la persona, compartida per tot l’equip d’atenció, que serveixi per garantir una continuïtat de l’atenció del professional, adequada a cada moment de la vida del pacient. El projecte TIQUE es basa també en el fet que quan es tracten malalties cròniques, un seguiment estricte del pacient preveu deteriorament i costos alts.

Més informació sobre el projecte

TIQUE

Detalls

Data de publicació
8 juliol 2021