Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa20 juliol 202110 min read

Lluita contra els delictes financers: la Comissió revisa les normes contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

Avui la Comissió Europea ha presentat un ambiciós paquet de propostes legislatives per reforçar les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El paquet també inclou la proposta de crear una nova autoritat de la UE per lluitar contra el blanqueig de capitals. Forma part del compromís de la Comissió de protegir la ciutadania i el sistema financer de la UE contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El seu objectiu és millorar la detecció de les transaccions i activitats sospitoses i cobrir els buits legals que els delinqüents fans servir per blanquejar ingressos il·lícits o finançar activitats terroristes fent servir el sistema financer. Tal com es recorda a l’Estratègia de la UE per a una Unió de la seguretat per al període 2020–2025, la millora del marc de la UE per lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme també contribuirà a protegir els europeus del terrorisme i la delinqüència organitzada.

Les mesures que s’han adoptat avui milloren notablement el marc actual de la UE, ja que tenen en compte els reptes nous i emergents relacionats amb la innovació tecnològica, com ara les monedes virtuals, uns fluxos financers més integrats en el mercat únic i el caràcter mundial de les organitzacions terroristes. Aquestes propostes contribuiran a crear un marc molt més robust per afavorir que els organismes subjectes a les normes de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme les compleixin, especialment aquells que desenvolupin la seva tasca de manera transfronterera.

El paquet presentat avui conté quatre propostes legislatives:

  • un reglament amb què es crea una nova autoritat de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme;
  • un reglament sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme que inclou normes que es poden aplicar directament, per exemple, en l’àmbit de la deguda diligència amb la clientela i la propietat efectiva;
  • una sisena directiva sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que substitueix l'actual Directiva (UE) 2015/849 (la quarta directiva sobre el blanqueig de capitals, modificada per la cinquena directiva), que conté disposicions que seran incorporades a la legislació nacional, com ara les normes sobre els supervisors nacionals i les unitats d’intel·ligència financera dels estats membres;
  • una revisió del reglament de 2015 sobre les transferències de fons per fer el seguiment de les transferències de criptoactius [Reglament (UE) 2015/847].

Declaracions dels membres del Col·legi

  • «Cada nou escàndol de blanqueig de capitals és la darrera gota que fa vessar el vas, i la nostra tasca de cobrir les llacunes del sistema financer encara no ha acabat. Aquests darrers anys hem fet avenços enormes i les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals són ara de les més estrictes de tot el món. Però ara cal aplicar-les de manera coherent i supervisar-les amb cura per assegurar que tinguin efecte. És per això que avui fem aquest valent pas endavant per posar fi al blanqueig de capitals i evitar que els delinqüents es nodreixin dels beneficis il·lícits», ha declarat avui Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a una Economia al Servei de la Gent.
  • «El blanqueig de capitals representa una amenaça ben clara i actual per a la ciutadania, les institucions democràtiques i els sistema financer. No hem de subestimar la magnitud del problema i cal cobrir els buits que els delinqüents poden aprofitar. El paquet presentat avui dona un fort impuls als nostres esforços per evitar que el diner negre sigui blanquejat mitjançant el sistema financer. Estem augmentant la coordinació i la cooperació entre les autoritats dels estats membres i creant una nova autoritat de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals. Aquestes mesures ens ajudaran a protegir la integritat del sistema financer i del mercat únic», ha declarat avui Mairead McGuinness, comissària de Serveis Financers, Estabilitat Financera i la Unió de Mercats de Capital.

 

Una nova Autoritat de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals

El nucli del paquet legislatiu que es presenta avui és la creació d’una nova autoritat de la UE que transformarà la supervisió de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme a la UE i reforçarà la cooperació entre les unitats d’intel·ligència financera. La nova Autoritat de lluita contra el blanqueig de capitals a escala de la UE serà l’autoritat central coordinadora de les autoritats nacionals per garantir que el sector privat apliqui les normes de la UE de manera correcta i coherent. També ajudarà les unitats d’intel·ligència financera a millorar la seva capacitat analítica sobre els fluxos il·lícits i a fer de la intel·ligència financera un instrument clau per als cossos de seguretat.

Concretament, l’Autoritat de lluita contra el blanqueig de capitals:

  • establirà un únic sistema integrat de supervisió de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme arreu de la UE, que es basarà en metodologies comunes de supervisió i en la convergència de normes de supervisió estrictes;
  • supervisarà directament algunes de les entitats financeres de més risc que operen en un gran nombre d’estats membres o que necessiten mesures immediates per afrontar riscos imminents;
  • supervisarà i coordinarà els supervisors nacionals responsables d’altres entitats financeres, i també coordinarà els supervisors de les entitats no financeres;
  • afavorirà la cooperació entre les unitats nacionals d’intel·ligència financera, i facilitarà la comunicació i l’anàlisi conjunta entre elles a fi de detectar més bé els fluxos il·lícits de caràcter transfronterer.

 

Un codi normatiu únic de la UE per a la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

El codi normatiu únic de la UE per a la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme harmonitzarà les normes en aquest àmbit arreu de la UE i inclourà, per exemple, normes més detallades sobre la diligencia deguda amb relació al client, la propietat efectiva i les competències i funcions dels supervisors i les unitats d’intel·ligència financera. Es connectaran els registres nacionals de comptes bancaris existents, cosa que facilitarà que les unitats d’intel·ligència financera puguin accedir més ràpidament a la informació sobre comptes bancaris i caixes de seguretat. La Comissió també donarà accés a aquest sistema a les autoritats policials per accelerar les investigacions financeres i la recuperació d’actius d’origen delictiu en casos transfronterers. L’accés a la informació financera estarà subjecte a salvaguardes robustes, ja establertes en la Directiva (UE) 2019/1153 sobre l’intercanvi d’informació financera.

 

Aplicació plena de les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme en el sector criptogràfic

Actualment només s’inclouen algunes categories de proveïdors de serveis de criptoactius en l’àmbit d’aplicació de les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. La reforma que es proposa ampliarà aquestes normes a tot el sector criptogràfic i obligarà tots els proveïdors de serveis a aplicar la diligència deguda amb relació als seus clients. Les esmenes que es presenten avui garantiran el seguiment complet de les transferències de criptoactius, com ara Bitcoin, i permetran prevenir i detectar-ne el possible ús per blanquejar capitals o finançar el terrorisme. A més, es prohibiran els moneders anònims d’actius criptogràfics i s’aplicaran plenament les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme en el sector criptogràfic.

 

Un límit de 10 000 euros a escala de la UE per als pagaments en efectiu

Els grans pagaments en efectiu són un mitjà fàcil perquè els delinqüents blanquegin diner, ja que és molt difícil detectar les transaccions. Per aquest motiu, la Comissió proposa avui un límit de 10 000 euros per als pagaments en efectiu arreu de la UE. Aquest límit és suficientment elevat per no posar en qüestió l’euro com a moneda de curs legal i reconeix el paper fonamental del diner en efectiu. Ja s’han establert límits en aproximadament dos terços dels estats membres, però les quantitats varien. El límits ja establerts que siguin inferiors a 10 000 euros podran mantenir-se. Limitar els grans pagaments en efectiu dificulta als delinqüents blanquejar el diner negre. A més, es prohibirà proporcionar o tenir carteres anònimes de criptomonedes, de la mateixa manera que els comptes bancaris anònims ja estan prohibits segons les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

 

Tercers països

El blanqueig de capitals és un fenomen mundial que requereix una estreta cooperació internacional. La Comissió ja col·labora braç a braç amb els seus socis internacionals per lluitar contra la circulació de diner negre arreu del món. El Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), l’organisme que vigila a escala mundial el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, fa recomanacions als països. Els països de la llista del GAFI també s’inclouran a la llista de la UE. Hi haurà dues llistes de la UE: una «llista negra» i una «llista grisa», que reflectiran la llista del GAFI. Després d’incloure un país a la llista, la UE aplicarà mesures proporcionades als riscos que presenti. La UE també podrà incloure en una llista els països que no figurin a la llista del GAFI, però que suposin una amenaça per al sistema financer de la UE segons els resultats d’una avaluació autònoma.

La diversitat d’eines que la Comissió i l’Autoritat de lluita contra el blanqueig de capitals permetrà que la UE pugui seguir el ritme d’un entorn internacional complex i canviant que presenta riscos de ràpida evolució.

 

Properes etapes

El Parlament Europeu i el Consell debatran ara el paquet legislatiu. La Comissió espera que el procés legislatiu sigui ràpid. La futura Autoritat de lluita contra el blanqueig de capitals hauria de ser operativa l’any 2024 i encetar la seva tasca de supervisió directa poc després, un cop s’hagi transposat la directiva i s’hagi aplicat el nou marc regulador.

 

Rerefons

La qüestió complexa de fer front als fluxos de diner negre no és nova. La lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme és clau per garantir l'estabilitat financera i la seguretat a Europa. Els buits legislatius que puguin existir en un estat membre repercuteixen en el conjunt de la UE. Per això mateix, cal aplicar i supervisar les normes de la UE de manera eficaç per lluitar contra la delinqüència i protegir el nostre sistema financer. Garantir l’eficàcia i la coherència del marc de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals és de vital importància. El paquet legislatiu que es presenta avui aplica els compromisos del nostre Pla d'acció per a una política de la Unió en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que la Comissió va adoptar el 7 de maig de 2020.

El marc de la UE per lluitar contra el blanqueig de capitals també inclou el Reglament sobre el reconeixement mutu de les resolucions d’embargament i decomís, la Directiva sobre la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el dret penal, la Directiva amb què s’estableixen normes sobre l’ús de la intel·ligència financera i d’altres tipus per lluitar contra la delinqüència greu, la fiscalia europea, i el Sistema europeu de supervisió financera.

 

Més informació

Lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

Proposta dels registres centralitzats de comptes bancaris

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Detalls

Data de publicació
20 juliol 2021