Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 juny 2024Representation in Spain – Barcelona5 min read

Nou centre de finançament per donar suport a les iniciatives de les ciutats pioneres en mitigació i adaptació al canvi climàtic

La Comissió crearà un nou centre de finançament de les ciutats pel clima («Climate City Capital Hub»), un recurs financer internacional per ajudar més les ciutats que participen en la missió de la UE sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres.

Gràcies a aquest nou centre, les ciutats que ja han rebut el distintiu de la missió de la UE sobre les ciutats podran:

  • accedir a assessorament financer en cooperació amb el serveis d’assessorament del Banc Europeu d’Inversions (BEI);
  • estructurar les seves necessitats financeres de manera que prenguin coneixement de les diverses maneres possibles de finançar els projectes, inclosa la posada en comú de projectes («pooling»); i
  • presentar els projectes a un conjunt de proveïdors de capital, com ara prestadors i inversors tant del sector públic com del privat (per exemple, capital filantròpic i empresarial, així com fórmules innovadores de finançament com el micromecenatge i bons vinculats a la sostenibilitat), i obtenir suport en el procés fins al tancament de l’acord.

El Climate City Capital Hub, que complementa els serveis del BEI, es crearà amb el suport tant de la missió de la UE sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres com de la missió de la UE per a l’adaptació al canvi climàtic. Se centrarà específicament a treballar amb el capital privat. En el cas de les ciutats que han signat la carta de missió sobre adaptació al canvi climàtic i han rebut el distintiu de la missió sobre les ciutats, els serveis abastaran tant projectes de mitigació com d’adaptació que apliquin un plantejament holístic per lluitar contra el canvi climàtic.

El centre de finançament l’operarà la plataforma de la Comissió per a l’execució de la missió sobre les ciutats, que actualment està gestionada pel projecte NetZeroCities. La Comissió n’ha anunciat la creació a la conferència de la missió sobre les ciutats de 2024, que s’ha celebrat a València els dies 25 i 26 de juny.

D’altra banda, el BEI ha assignat una dotació de préstecs de 2 000 milions d’euros a les ciutats amb el distintiu de la missió de les ciutats per ajudar-les en les inversions que planifiquin en energia, edificis eficients, sistemes de calefacció urbana, energies renovables, mobilitat sostenible, renovació i regeneració urbanes, aigua i infraestructures socials. Això reforça el suport del BEI a les ciutats amb distintiu i afegeix un servei financer específic als serveis d’assessorament.

Propers passos

A hores d’ara, han rebut el distintiu de la missió de la UE sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres 33 ciutats: 10 a l’octubre de 2023 i 23 al març de 2024. El distintiu és una fita important en la tasca de les ciutats. Reconeix que han aconseguit formular un contracte de la ciutat climàtica, un document que descriu la visió global de la ciutat per a la neutralitat climàtica i conté un pla d’acció i un pla d’inversions. Les ciutats cocreen els seus contractes de ciutat climàtica amb agents locals, inclosos el sector privat i els ciutadans. En els 33 plans d’inversió que s’han presentat fins ara, s’han pressupostat aproximadament 114 100 milions d’euros per a mesures climàtiques, cosa que suposa una mitjana de 3 600 milions d’euros per ciutat. Actualment, la Comissió està revisant uns altres 23 contractes de ciutat climàtica.

Paral·lelament, la missió de la UE sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres també ha recollit més de 200 solucions que ajudaran les ciutats en el seu avenç cap a la neutralitat climàtica. Les solucions, que abasten qüestions diverses com el suport avançat a les renovacions o els autobusos de zero emissions, es poden consultar en el Repositori de coneixements.

Rerefons

Les ciutats generen més del 70 % de les emissions mundials de CO₂ i consumeixen més del 65 % de l’energia mundial. L’acció urbana és crucial per a la mitigació del canvi climàtic i pot contribuir de manera significativa a accelerar la labor per assolir el compromís legalment vinculant d’arribar a la neutralitat climàtica en el conjunt de la Unió Europea l’any 2050, així com l’objectiu de la UE de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 55 % d’ara al 2030 i, de manera més general, fer realitat el Pacte Verd Europeu. La missió de les ciutats de la UE té com a objectiu ajudar les ciutats europees a ser climàticament neutres i oferir a la seva ciutadania un aire més net, un transport més segur i menys trànsit i soroll.

L’abril de 2022 es van seleccionar per participar en la missió cent ciutats de la UE i dotze ciutats de països associats a Horitzó Europa, el programa de recerca i innovació de la Unió Europea. Estan posant a prova plantejaments intersectorials innovadors que inclouen la participació ciutadana, la gestió de les parts interessades i la governança interna per accelerar el seu avenç cap a la neutralitat climàtica. Això les converteix en centres d’experimentació i innovació, i la resta de ciutats europees en podran seguir l’exemple de cara al 2050.

Més informació

«Climate City Capital Hub»

Missió de la UE: Ciutats intel·ligents i climàticament neutres

Missió de la UE: Adaptació al canvi climàtic

Fitxa informativa: «Ciutats que avancen cap a la neutralitat climàtica»

Fitxes informatives de les diverses solucions per avançar cap a la neutralitat climàtica

 

Iliana Ivanova, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut

És fantàstic veure com les missions de la UE sobre ciutats i adaptació al canvi climàtic es connecten i uneixen forces. Amb el centre de finançament de les ciutats pel clima millorarem el nostre suport a les ciutats capdavanteres que obren camí cap a la neutralitat climàtica amb els seus plans de mitigació i adaptació.

Detalls

Data de publicació
26 juny 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona