Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa9 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona3 min read

Paquet d’infraccions del mes de febrer: decisions sobre Espanya

Resums per àmbit d’actuació

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació.

Si voleu més informació sobre el procediment d’infracció de la UE, consulteu el document de Preguntes i respostes. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

 

2. Mercat interior, indústria, emprenedoria i pimes

(Per a més informació: Sonya Gospodinova – Tel.: +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel.: +32 229 58300)

Cartes de requeriment

Professions regulades: La Comissió demana a ESPANYA i LETÒNIA que garanteixin la transposició correcta de les regles relatives al test de proporcionalitat

La Comissió ha decidit incoar un procediment d’infracció contra Espanya i Letònia per no haver transposat correctament la normativa de la UE relativa al test de proporcionalitat previ a l’adopció de noves regulacions de professions (Directiva (UE) 2018/958). Aquesta decisió és el resultat de l’inici de procediments d’infracció contra divuit estats membres el desembre de 2021. La Directiva exigeix als estats membres que s’assegurin que tots els requisits que introdueixen per a les professions siguin necessaris i equilibrats.  Segons la Comissió, aquests dos països no han garantit que les avaluacions de proporcionalitat contemplin tots els tipus de reglaments, com ara els que adopten les associacions professionals. A més, Letònia no s’ha assegurat que s’avaluïn exhaustivament els projectes legislatius presentats pel president i les comissions o pels diputats al Parlament. Tampoc no ha transposat amb precisió les definicions pertinents ni determinats criteris d’avaluació, com ara els relatius a tots els tipus de possibles restriccions territorials o a totes les formes de regulació de professions. La Comissió considera que Espanya no ha assegurat les garanties processals necessàries, com l’objectivitat de les avaluacions i el recurs efectiu pel que fa a les qüestiones regulades per la Directiva. Espanya i Letònia disposen ara de dos mesos per respondre als arguments presentats per la Comissió. En cas de no fer-ho, la Comissió pot decidir d’enviar-los un dictamen motivat.

 

5. Energia i clima

(Per a més informació: Tim McPhie – Tel.: +32 229 58602; Ana Crespo Parrondo – Tel.: +32 229 81325)

Remissió al Tribunal de Justícia

Normes bàsiques de seguretat: la Comissió decideix dur ESPANYA davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per una transposició incompleta de la legislació de la UE sobre protecció radiològica

La Comissió ha decidit avui dur Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè no ha transposat plenament la Directiva revisada sobre normes bàsiques de seguretat (Directiva 2013/59/Euratom del Consell). La Directiva, que modernitza i consolida la legislació de la UE pel que fa a la protecció radiològica, estableix normes bàsiques de seguretat per protegir la població en general, els treballadors i els pacients dels perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants. També inclou disposicions sobre la preparació i la resposta de cara a les emergències, que es van reforçar arran de l’accident nuclear de Fukushima. Els estats membres havien de transposar la Directiva com a tard el 6 de febrer de 2018. El juny de 2021, la Comissió va enviar un dictamen motivat a Espanya en què li demanava que notifiqués a la Comissió les seves mesures de transposició de la Directiva. Fins ara, la legislació nacional de transposició només transposa una petita part dels requisits de la Directiva i, per tant, la Comissió remet Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Detalls

Data de publicació
9 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona