Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 febrer 20217 min read

Pla europeu de lluita contra el càncer: un nou plantejament de la UE pel que fa a la prevenció, el tractament i l’atenció

Barcelona, 3 de febrer de 2021

Avui, en vigílies del Dia Mundial contra el Càncer, la Comissió Europea presenta el Pla europeu de lluita contra el càncer, una de les prioritats principals de la Comissió von der Leyen en l’àmbit de la salut i un dels pilars clau per a una Unió europea de la salut forta. El Pla contra el càncer es basa en les noves tecnologies, la recerca i la innovació per establir el nou plantejament de la UE pel que fa a la prevenció, el tractament i l’atenció del càncer. El pla abastarà tota la trajectòria de la malaltia, des de la seva prevenció fins a la qualitat de vida dels pacients i supervivents de càncer, i pararà especial atenció a les accions en què la UE pugui aportar més valor afegit.

El pla europeu de lluita contra el càncer comptarà amb el suport d’accions que abastaran tots els àmbits d’actuació: des de l’ocupació, l’educació, la política social i la igualtat, passant per la comercialització, l’agricultura, l’energia, el medi ambient i el clima, fins al transport, la política de cohesió i la fiscalitat.

Quatre àmbits d'actuació principals

El pla contra el càncer s’articula al voltant de quatre àmbits d’actuació clau, amb deu iniciatives emblemàtiques i diverses mesures de suport. S’aplicarà mitjançant tot el ventall d’instruments de finançament de la Comissió i destinarà un total de 4 000 milions d’euros a accions de lluita contra el càncer, incloses les del programes EU4Health, Horitzó Europa i Europa Digital.

  • La prevenció mitjançant mesures que abordin els factors de risc principals, com ara el tabac (amb l’objectiu de garantir que, d'aquí al 2040, menys del 5 % de la població en consumeixi), el consum nociu d’alcohol, la contaminació mediambiental i les substàncies perilloses. A més, la campanya HealthLifestyle4All (vida sana per a tothom) promourà les dietes saludables l’activitat física. L’objectiu del pla contra el càncer és vacunar, d’aquí al 2030, almenys el 90 % de la població diana de nenes de la UE i fer augmentar notablement la vacunació dels nens per prevenir els càncers provocats per infeccions.
  • La detecció precoç del càncer a partir de la millora de l'accés, la qualitat i el diagnòstic, i el suport als estats membres per garantir que d'aquí al 2050 s’ofereixin proves de cribratge al 90 % de la població de la UE que compleixi els requisits per al cribratge precoç del càncer de mama, colorectal i de coll d’úter. S’establirà un nou sistema de cribratge del càncer amb el suport de la UE per ajudar assolir-ho.
  • El diagnòstic i tractament per mitjà de mesures que garanteixin una atenció del càncer més integrada i completa i que abordin les desigualtats a l’hora de poder accedir a una atenció sanitària i medicaments de qualitat. D'aquí al 2030, el 90 % dels pacients que hi tinguin dret hauria de tenir accés als centres nacional integrats contra el càncer connectats a través d’una nova xarxa de la UE. A més, a final de 2021, es posarà en marxa la iniciativa «Diagnòstic i tractament del càncer per a tothom» per promoure l'accés a diagnòstics i tractaments innovadors contra el càncer, i també una iniciativa europea per vèncer el càncer (UNCAN.eu) ajudarà a identificar a les persones amb risc alt de patir càncers comuns.
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients i supervivents de càncer, que abasta la rehabilitació, la possible reaparició de tumors, les metàstasis i les mesures de suport a la integració social i la reintegració al lloc de treball. Es posarà en marxa la iniciativa «Una vida millor per als pacients de càncer», que se centrarà en l'atenció de seguiment.

A més, per donar suport a les noves tecnologies, la recerca i la innovació, s’establirà un nou Centre de coneixement del càncer que ajudarà a coordinar iniciatives científiques i tècniques en relació amb el càncer a nivell de la UE. Es crearà una iniciativa europea d’obtenció d’imatges oncològiques per millorar la medicina personalitzada i les solucions innovadores.

Es pararà especial atenció als infants mitjançant la posada en marxa de la iniciativa per ajudar els infants amb càncer, per garantir que els nens tinguin accés a la millor detecció, diagnòstic, tractament i atenció ràpida. Finalment, el 2021 es crearà un registre de desigualtats en relació amb el càncer per identificar tendències, disparitats i desigualtat entre els estats membres i les regions.

Declaracions dels membres del Col·legi

«El 2020, mentre tots lluitàvem contra la pandèmia de covid-19, molts de nosaltres també lliuràvem una batalla silenciosa, en aquest cas contra el càncer. El 2020 vam perdre 1,3 milions d’europeus a causa d’aquesta malaltia. I, malauradament, el nombre de casos augmenta. Per això presentem avui el Pla europeu de lluita contra el càncer. A Europa fem també nostra la lluita d'aquells que combaten el càncer», ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«Avui fem honor a un dels compromisos principals de la Comissió i presentem un pla antropocèntric contra el càncer, que abasta tots els aspectes: la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la supervivència. Aquest pla és únic perquè està basat en un plantejament que integra la salut en tots els àmbits d’actuació i que reuneix recursos per assolir un objectiu comú: vèncer el càncer. Tracta de la salut però va molt més enllà de les mesures d’àmbit sanitari. És un esforç del conjunt de la societat. En una Unió europea de la salut forta, el càncer esdevé una prioritat política, operativa i científica compartida», ha declarat avui també el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas.

«En primer lloc estan les persones. Es tracta de celebrar i reforçar la resiliència i també d’abordar el càncer com a una malaltia que podem i hem de vèncer. Una Unió europea de la salut forta és una Unió on la ciutadania està protegida contra els càncers evitables, té accés a programes de cribratge i diagnòstic precoç, i tothom pot accedir a una atenció de qualitat en cadascuna de les etapes. Això és el que volem aconseguir amb el nostre pla contra el càncer: que l'atenció oncològica tingui un impacte concret en els propers anys. Per a mi no es tracta només d’un compromís polític, sinó també d’un compromís personal», ha declarat també la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides.

Rerefons

2,7 milions de persones van ser diagnosticades d’aquesta malaltia el 2020, i uns altres 1,3 milions de persones van perdre la vida.

El Pla europeu de lluita contra el càncer és un dels pilars principals de la Unió europea de la salut que la presidenta von der Leyen va presentar el novembre de 2020, quan també va demanar una Unió Europea més segura, resilient i ben preparada.

La UE ha combatut el càncer durant dècades. Les mesures que ha pres, especialment en matèria de control del tabac (la Comissió publica avui mateix una nova enquesta sobre l’actitud dels europeus vers el tabac i els cigarrets electrònics) i de protecció contra les substàncies perilloses han salvat i allargat moltes vides. Tanmateix, el darrer pla d'acció europeu global contra el càncer data de la dècada dels anys noranta i des d’aleshores ençà el tractament del càncer ha avançat notablement, especialment gràcies al suport a la recerca i el desenvolupament I+D finançats amb el pressupost de la UE.

A banda d’afectar greument la vida dels pacients i dels que hi ha al seu voltant, el càncer té un fort impacte en els nostres sistemes sanitaris, la nostra economia i la societat en general. S’estima que l’impacte econòmic global del càncer a Europa supera els 100 000 milions d’euros anualment.

Si no es prenen mesures eficaces, els nombre de casos de càncer podria augmentar gairebé un 25 % d'aquí al 2035, cosa que faria que el càncer fos la primera causa de mort a la UE. A més, la pandèmia de covid-19 ha afectat greument l’atenció al càncer: ha pertorbat els tractaments, ha endarrerit els diagnòstics i les vacunacions, i ha tingut un impacte en l’accés als medicaments.

Més informació

Detalls

Data de publicació
3 febrer 2021