Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa30 maig 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

Política de visats: seguiment reforçat dels règims d’exempció de visat de la UE

Avui la Comissió ha adoptat una comunicació sobre el seguiment dels règims d’exempció de visat de la UE en la qual s’estableix un procés de consulta. La Comunicació analitza el funcionament dels règims d’exempció de visat de la UE i identifica els reptes principals que es presenten en els àmbits de la migració irregular i la seguretat.

El mecanisme de suspensió de visats s’estableix a l’article 8 del Reglament sobre visats. El seu objectiu principal és fer possible una suspensió temporal de l’exempció de visat en cas d’augment sobtat i substancial de la migració irregular o dels riscos en matèria de seguretat.

En la seva carta al Consell Europeu de 20 de març de 2023, la presidenta von der Leyen va afirmar que «la Comissió reforçarà el seguiment de l’adaptació a la política de visats i presentarà un informe exhaustiu que faciliti l’elaboració d’una proposta legislativa de modificació del mecanisme de suspensió de visats». De conformitat amb la Comunicació d’avui, la Comissió engegarà un procés de consulta per assolir aquests objectius.

L’exempció de visat aporta beneficis econòmics, socials i culturals considerables als estats membres de la UE i a països tercers. Ara bé, els últims anys ha quedat palès que aquesta exempció també pot comportar desafiaments rellevants en matèria de migració i seguretat. Una adaptació insuficient a la política de visats de la UE pot convertir un país exempt de visat en un lloc de trànsit per a les entrades irregulars a la UE. Va ser el cas de les entrades exemptes de visat als Balcans Occidentals per part de nacionals de països que sí que necessiten un visat per entrar a la UE, cosa que va fer augmentar el nombre d’arribades irregulars a la UE el 2022. La qüestió es va abordar després que s’efectuessin, de manera immediata, nombrosos contactes entre la Comissió i els socis dels Balcans Occidentals, que han dut a terme avenços substancials en l’adaptació dels visats. Com a conseqüència d’això s’han reduït les arribades irregulars a la UE. A més, els programes de ciutadania per als inversors que apliquen països tercers exempts de visat plantegen riscos per a la seguretat per a la UE, com ara els relacionats amb la infiltració de la delinqüència organitzada, el blanqueig de capitals, l’evasió fiscal i la corrupció. Són programes que permeten als nacionals de països tercers obtenir la nacionalitat d’un país exempt de visat i entrar a la UE sense visat, de manera que s’eludeix el procediment de visat de curta durada de la UE.

Un mecanisme reforçat de seguiment i de suspensió de visats

Per respondre a aquests reptes i prevenir eficaçment els riscos exposats, cal reavaluar i millorar les normes actuals en matèria de seguiment del funcionament dels règims d’exempció de visats amb països tercers i de suspensió de les exempcions de visat.

Amb la Comunicació d’avui, la Comissió posa en marxa un procés de consulta amb el Parlament Europeu i el Consell per determinar la millor manera de millorar el mecanisme de suspensió de visats de la UE. Val a destacar alguns dels elements que podria abastar una futura revisió de les normes:

  • nous motius de suspensió per respondre als nous riscos;
  • l’adaptació dels llindars d’activació del mecanisme;
  • fer el procediment de suspensió més eficaç i flexible;
  • endurir les disposicions en matèria de seguiment i presentació d’informes.

Properes passes

La Comissió debatrà amb el Parlament Europeu i el Consell com reforçar el repertori d’instruments de la política de visats amb un mecanisme de suspensió de visats revisat.

A partir dels resultats d’aquest debat, la tardor de 2023 la Comissió presentarà una proposta legislativa de revisió del mecanisme de suspensió de visats.  

Rerefons 

La UE aplica actualment un règim d’exempció de visat a 61 països de fora de la UE. Hi ha 25 països que disposen d’acords d’exempció de visat amb la UE i vuit que han obtingut l’exempció de visat arran de la finalització reeixida d’un diàleg de liberalització dels visats (Albània, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro, Macedònia del Nord, Sèrbia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna). La resta de països van obtenir l’exempció de visat de conformitat amb la primera harmonització de les normes de la UE (Reglament del Consell [CE] 539/2001). A més, el 19 d’abril de 2023, el Consell i el Parlament Europeu van acordar concedir l’exempció de visat a Kosovo, després de concloure satisfactòriament un diàleg sobre liberalització de visats, i entrarà en vigor l’1 de gener de 2024 com a molt tard. 

Mes informació

Comunicació sobre el seguiment dels règims d’exempció de visat de la UE

Migració i afers d’interior: política de visats (Europa.eu)

Nota de premsa relativa al 5è Informe sobre la suspensió de visat

Conclusions del Consell Europeu, 9 de febrer de 2023

Margaritis Schinas, vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu

La liberalització de visats és un element essencial per facilitar els contactes interpersonals i reforçar els vincles empresarials, socials i culturals entre els ciutadans de la UE i els dels països socis. Preservar aquest assoliment, emperò, exigeix una vigilància constant. Cal prendre mesures amb rapidesa per millorar l’adaptació de la política de visats en el marc de la cooperació i el compromís amb la Unió Europea a través dels nostres acords en matèria de visats.

 

Ylva Johansson, comissària d’Afers d’Interior

La política de visats de la UE està estretament relacionada amb les nostres polítiques en matèria de migració. Disposar d’una millor política de visats tindrà un efecte positiu en la nostra gestió de la migració. Adaptar les polítiques d’exempció de visat dels països veïns de la UE és un element fonamental per construir-hi una cooperació forta i estreta.

 

IP/23/2951

Detalls

Data de publicació
30 maig 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona