Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa20 juny 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

Pressupost de la UE: la Comissió proposa la Plataforma de Tecnologies Estratègiques per a Europa (STEP) per impulsar el lideratge europeu en tecnologies crítiques

L’objectiu estratègic de la UE els darrers anys ha estat reforçar la competitivitat de l’economia europea mitjançant les transformacions verda i digital.

Tot i la seva resiliència intrínseca, la indústria de la UE es veu amenaçada per l’elevada inflació, la manca de mà d’obra, les pertorbacions de la cadena de subministraments, els tipus d’interès a l’alça i els augments sobtats en els costos de l’energia i els preus dels insums. Això va acompanyat d’una forta competència —que no sempre és lleial— en el fragmentat mercat mundial. La UE ja ha presentat diverses iniciatives en suport de la seva indústria. Ara cal una resposta més estructural a les necessitats d’inversió de les indústries europees. Aquesta iniciativa permetrà finançar l’adopció i l’expansió del desenvolupament i la fabricació de tecnologies estratègiques a la UE, en els sectors de la tecnologia digital i de la tecnologia profunda, la tecnologia neta i la biotecnologia. Ajudarà les empreses a aprofitar les oportunitats, crear resiliència i complir els objectius de les transicions verda i digital, de manera que es reforçarà la sobirania europea.

Avui la Comissió proposa la Plataforma de Tecnologies Estratègiques per a Europa (STEP, per les seves sigles en anglès). STEP reforçarà i aprofitarà instruments de la UE existents per desplegar amb rapidesa ajuda financera en benefici de les inversions de les empreses. STEP també permetrà dirigir el finançament existent cap a sectors tecnològics que són crucials per al lideratge de la UE i d’aquesta manera contribuirà a generar unes condicions de competència equitatives a tot el mercat únic.

La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha declarat: «El futur de les indústries estratègiques s’ha de forjar a Europa. Avui, amb STEP, posem les condicions per mobilitzar el finançament necessari disponible en diversos programes de la UE a fi d’estimular inversions en tecnologies crítiques i vetllar perquè les empreses creixin i prosperin a la UE. Amb el finançament existent, i 10 000 milions d’euros més que tenim previst injectar-hi, pretenem arribar als 160 000 milions d’euros en inversions en els propers anys. Això serà el precursor d’un instrument ple, el Fons de Sobirania, que es crearà en el futur.»

STEP es basarà en programes existents com ara el fons InvestEU, el Fons d’Innovació, Horitzó Europa, EU4Health, el programa Europa Digital, el Fons Europeu de Defensa, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons de la política de cohesió.

 

Detalls

Data de publicació
20 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona