Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 març 2022Representation in Spain – Barcelona3 min read

Pressupost de la UE: la Comissió publica unes directrius sobre el mecanisme de condicionalitat

Avui la Comissió Europea ha adoptat les seves directrius sobre el règim general de condicionalitat, que té l’objectiu de protegir el pressupost de la UE de les vulneracions dels principis de l’estat de dret. Les directrius expliquen en detall com aplicarà el Reglament la Comissió, inclosa la forma en què es protegiran els drets dels destinataris i beneficiaris finals del finançament de la UE.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat: «L’estat de dret és la cola de la nostra unió, és el fonament de la nostra unitat. No ens cansarem mai de defensar-lo. Les directrius d’avui aportaran més claredat mentre la Comissió continua responent a totes les vulneracions dels principis de l’estat de dret relacionades amb el pressupost de la UE. Perquè cal que garantim que cada euro i cada cèntim es gasten per a les finalitats adequades i d’acord amb els principis de l’estat de dret.»

El comissari Johannes Hahn, responsable de Pressupost i Administració, ha declarat: «No podem fer concessions en la protecció dels interessos financers de la Unió i dels seus valors fundacionals. Amb el Reglament sobre la condicionalitat disposem d’una altra eina en un moment en què gestionem el pressupost de la UE més elevat de la història. Quan es compleixin les condicions que fixa el Reglament, actuarem amb fermesa.»

Les directrius expliquen en detall com s’aplicarà el Reglament, i en particular:

  • les condicions per a l’adopció de mesures, com ara quines són les vulneracions rellevants dels principis de l’estat de dret i com s’avaluarà si aquestes vulneracions afecten o amenacen d’afectar els interessos financers de la UE d’una manera suficientment directa;
  • la complementarietat entre el Reglament sobre la condicionalitat i altres eines de protecció del pressupost de la UE, com ara les normes financeres de la UE i les normes sectorials. Aquestes inclouen les normes per als fons en règim de gestió compartida (per exemple, la política de cohesió o la política agrícola comuna) i per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que constitueix el nucli de NextGenerationEU;
  • la necessitat que les mesures proposades siguin proporcionades, adequades i necessàries per resoldre els problemes en qüestió;
  • els passos que cal seguir abans de proposar les mesures, com ara les fonts d’informació que consultarà la Comissió, el paper de les reclamacions, els contactes amb els estats membres o els procediments per adoptar i per aixecar les mesures;
  • la necessitat de protegir els drets dels destinataris o beneficiaris finals del finançament de la UE, ja que els països de la UE han de continuar efectuant els pagaments a càrrec de programes o fons de la UE en qualsevol circumstància.

Les directrius s’han elaborat mitjançant un procés global, que ha comprès consultes amb el Parlament Europeu i els estats membres de la UE. També s’han tingut en compte les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en els casos C-156/21 i C-157/21, publicades el 16 de febrer de 2022, que tracten de la legalitat del Reglament.

 

Rerefons

El Reglament sobre un règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la Unió garanteix la protecció del pressupost de la UE en els casos en què la vulneració dels principis de l’estat de dret afecti o amenaci d’afectar greument la bona gestió financera de la UE o la protecció dels seus interessos financers d’una manera suficientment directa. És aplicable des de gener del 2021. D’ençà d’aleshores, la Comissió ha estat supervisant la situació en tots els països de la UE i recopilant informació pertinent.

La Comissió proposarà al Consell mesures adequades i proporcionades quan es compleixin les condicions que fixa el Reglament i quan no hi hagi cap altre procediment establert en la legislació de la Unió que permeti protegir el pressupost de la UE de manera més eficaç. A continuació, el Consell adoptarà una decisió definitiva.

En qualsevol cas, els destinataris i beneficiaris finals del finançament de la Unió mantenen el dret a rebre els seus pagaments. A tal fi, els estats membres afectats els han de continuar abonant.

 

Més informació

Preguntes i respostes

Directrius

Reglament relatiu a la condicionalitat de l’estat de dret: text jurídic

Web sobre el reglament relatiu a la condicionalitat de l’estat de dret

 

ip_22_1488

 

 

Detalls

Referència
ip_22_1488
Data de publicació
3 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona