Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 febrer 2024Representation in Spain – Barcelona2 min read

Residus: la Comissió decideix dur ESPANYA al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver aplicat el requisits en matèria de gestió de residus

Avui la Comissió Europea ha decidit dur Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver complert les obligacions de la Directiva marc sobre residus (Directiva 2008/98/CE).

D’acord amb la Directiva marc sobre residus els estats membres han de prendre totes les mesures necessàries per garantir que la gestió dels residus es dugui a terme sense posar en perill la salut humana ni perjudicar el medi ambient. Els estats membres també han de vetllar perquè els residus s’eliminin de manera segura i perquè els productors de residus en facin el tractament o bé garanteixin una gestió adequada del tractament.

Espanya no ha adoptat les mesures necessàries per complir amb aquests requisits de la Directiva marc sobre residus. La persistència des de 2008 de, com a mínim, 195 abocadors il·legals que encara no s’han clausurat, segellat ni restaurat suposa un perjudici significatiu per al medi ambient alhora que posa en perill la salut humana. També mostra que Espanya no ha complert el seu deure de control, inspecció i garantia del compliment pel que fa a l’abocament incontrolat de residus. Això genera riscos per a la salut i per al medi ambient que el Pacte Verd Europeu pretén abordar.

La Comissió va enviar a Espanya una carta de requeriment el desembre de 2015 i un dictamen motivat el novembre de 2018. Malgrat que hi ha hagut avenços, les autoritats espanyoles no han resolt plenament les deficiències. La Comissió considera que fins ara els esforços de les autoritats espanyoles han estat insuficients i, per tant, du Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Rerefons

La Directiva marc sobre residus pretén protegir el medi ambient i la salut humana mitjançant la prevenció o reducció dels efectes adversos de la generació i la gestió de residus, la reducció dels efectes generals de l’ús dels recursos i la millora en l’eficiència d’aquest ús.

La decisió d’avui de dur Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha produït després de dos procediments d’infracció en matèria de residus en què el Tribunal ha conclòs que Espanya havia incomplert les seves obligacions en virtut del dret de la Unió pel que fa a la persistència d’abocadors no conformes i il·legals (INFR[2006]2311 i INFR[2011]2071). 

Més informació

Procediment d’infracció de la UE

Base de dades de decisions sobre procediments d’infracció  

Enllaç al paquet d’infraccions del mes de febrer de 2024

Decisió del procediment d’infracció contra Espanya (INFR[2015]2192)

Mapa interactiu d’infraccions mediambientals

 

 

IP/24/266

Detalls

Data de publicació
7 febrer 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona