Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Filtra per

Notes i convocatòries de premsa (477)

RSS
Resultats del 1 al 10
  • Comunicat de premsa

Procediments d’infracció del mes de novembre: principals decisions sobre Espanya

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ci