Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Responsable de logística i finances

Olivier Billot

Olivier Billot

Contacte

Responsabilitats

Responsable de logística i finances