Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Responsable de Logística i Finances

Olivier Billot

Contacte

Responsabilitats

Responsable de Logística i Finances