Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Fitxa informativa

La Llei Europea de Xips

Fitxa sobre la nova llei per fer front a l’escassetat de semiconductors i enfortir el lideratge tecnològic d’Europa.