Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Renaturalització de la trama urbana de Girona

Intervenció en la infraestructura verda i blava de la ciutat a partir de la cooperació entre ajuntament, universitat, entitats dedicades a la conservació ambiental i ciutadania

Girona
Lucas Gallone - Unsplash

GIRONAT, Gir cap a la reNATuralització per una Girona més resilient i saludable, té per objectiu incorporar la natura a la trama urbana i avançar cap a una ciutat més verda, resilient i saludable. A partir d’una estratègia integral, que inclou plans d’infraestructura verda, blava i d’espècies invasores, la ciutat de Girona farà un gir de 180 graus cap a la renaturalització urbana a partir de la cooperació entre l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i entitats dedicades a la conservació ambiental, així com del foment de l’apoderament de l’espai públic per part dels gironins i les gironines. GIRONAT permetrà aplicar estratègies de renaturalització a espais verds pilot, construir i fomentar cobertes i façanes verdes, recuperar de la connectivitat fluvial, naturalitzar basses, fomentar la biodiversitat urbana amb la creació del projecte «Balcons per a la Biodiversitat», controlar la flora i fauna exòtica invasora, renaturalitzar cinc patis escolars, crear aules de natura a l’aire lliure o executar el projecte comunitari «Menja’t Sant Narcís, per un barri comestible».

Aquest projecte rep finançament del Pla de Recuperació i s'emmarca en el Component 4, "Conservació i restauració dels ecosistemes i la seva biodiversitat", reforma 2: "Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda".

Footer cat Next Gen
Pilar Next Generation
Transició verda

Finançament

Actors implicats

Participants

Ajuntament de Girona

Associació La Sorollona

Universitat de Girona

Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO/Birdlife)

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)