Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Next Generation a prop teu

Projectes del Pla de Recuperació de la UE a Catalunya i les Illes Balears

Ens trobàvem en la recessió més profunda des de la Segona Guerra Mundial i hem aconseguit la recuperació més ràpida des del boom de la postguerra. I això ha estat possible perquè tots hem treballat per a un pla de recuperació comú. NextGenerationEU ha suposat un impuls per a la confiança de la nostra economia. I el seu camí tot just acaba de començar.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea
Ursula von der Leyen SOTEU 2022

Mapa Next Generation

Recull representatiu i no exhaustiu de projectes finançats amb fons Next Generation a Catalunya i les Illes Balears.

Participes en un projecte Next Generation?

Descobreix més projectes a tota la UE

Footer cat Next Gen