Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Filtra per

Transformació digital (6)

RSS
Resultats del 1 al 6

Intel·ligència artificial per un envelliment actiu i sa

Diagnosi i tractament prematur de malalties psiquiàtriques, neurològiques, motores i degeneratives de gran predomini en l’envelliment a partir del desenvolupament de solucions basades en la intel·ligència artificial

Llocs del projecte
Espanya, Espanya
Pilar Next Generation
Transformació digital