Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Mar i Andrea Doreste

Descolonització i desenvolupament sostenible a Ghana