Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa29 setembre 2023Representation in Spain – Barcelona4 min read

El Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (MAFC) es comença a aplicar en la fase transitòria

El MAFC igualarà el preu del carboni entre productes nacionals i importacions per combatre la fuga de carboni.  

 

El Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (MAFC) serà aplicable en la fase transitòria a partir d’aquest diumenge, 1 d’octubre. El MAFC és l’eina de referència de la UE per lluitar contra la fuga de carboni i un dels pilars centrals de l’ambiciós programa «Objectiu 55» de la UE. Igualarà el preu del carboni entre els productes nacionals i les importacions. D’aquesta manera es garantirà que les polítiques climàtiques de la UE no es vegin debilitades per la deslocalització de la producció cap a països amb estàndards ambientals menys ambiciosos o per la substitució dels productes de la UE per importacions més intensives en carboni. El MAFC és una mesura compatible amb les regles de l’OMC que esperona la indústria mundial a adoptar tecnologies més verdes i sostenibles.

En la fase transitòria, el MAFC només s’aplicarà a les importacions de ciment, ferro i acer, alumini, fertilitzants, electricitat i hidrogen. Els importadors de la UE d’aquestes mercaderies hauran d’informar sobre el volum de les importacions i sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) intrínseques a la producció, però en aquest punt del procés no hauran de fer cap ajustament financer. Si bé es demana als importadors que recopilin dades del quart trimestre del 2023, el primer informe no s’haurà de presentar fins al 31 de gener del 2024. A més, s’han incorporat diversos mecanismes de flexibilitat a l’estructura del MAFC per al primer any d’aplicació, com ara l’ús de valors per defecte per a la notificació de les emissions intrínseques i la possibilitat d’aplicar les normes de seguiment, notificació i verificació del país de producció.

La fase transitòria servirà de període d’aprenentatge per a totes les parts interessades (importadors, productors i autoritats). També permetrà a la Comissió Europea de recopilar informació útil sobre les emissions intrínseques per tal de perfeccionar la metodologia de cara al període definitiu, que començarà el 2026. A partir d’aquesta data, els importadors hauran de comprar i presentar el nombre de «certificats MAFC» corresponent als GEI intrínsecs a les importacions de mercaderies subjectes al MAFC.

Per ajudar els importadors de la UE i els establiments de països tercers en l’aplicació pràctica de les noves normes, l’1 d’octubre estarà disponible un nou registre MAFC transitori amb l’objectiu d’ajudar els importadors a efectuar i notificar els càlculs. La Comissió també facilita gradualment orientacions escrites detallades, materials de formació en línia i seminaris web, fitxes informatives sectorials i una llista de control per passos a fi de donar suport a les empreses en la posada en marxa del mecanisme transitori. Abans de l’inici del període definitiu s’hauran completat les revisions del funcionament del MAFC i dels productes afectats durant la fase transitòria, així com l’estudi de la viabilitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació del MAFC a altres mercaderies de sectors subjectes al RCDE.

Més informació

Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent

La UE necessita el Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni per complir els seus ambiciosos objectius de reducció d’emissions i assolir la neutralitat climàtica d’ara al 2050. El MAFC abordarà el risc de fuga de carboni de manera no discriminatòria i en ple respecte de les normes de l’OMC. La UE predicarà amb l’exemple i esperonarà la indústria mundial a adoptar tecnologies més verdes i més sostenibles. A nivell pràctic, el MAFC contribuirà a un debat més ampli sobre l’increment de l’ús de la tarifació del carboni a escala mundial. És una altra bona manera de lluitar contra el canvi climàtic.

 

Paolo Gentiloni, comissari d’Economia

La UE és pionera en matèria de tarifació del carboni des de fa molt de temps. Aquest diumenge començarem a aplicar una nova eina trencadora que al capdavall ampliarà els mateixos principis de fixació de preus del nostre règim de comerç de drets d’emissió a tots els productes intensius en carboni que s’importin a la UE. El MAFC esperonarà la indústria de tot el món a adoptar tecnologies més verdes. També evitarà l’anomenada fuga de carboni o deslocalització de la producció fora de les nostres fronteres a països amb normes mediambientals menys exigents. El MAFC, que és plenament compatible amb les normes de l’Organització Mundial del Comerç, no va de protegir el comerç sinó de protegir els nostres objectius climàtics. Ens comprometem a col·laborar estretament amb les empreses de la UE i de fora, i també amb els governs d’arreu del món, perquè sigui un èxit.

 

IP/23/4685

Detalls

Data de publicació
29 setembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona