Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 març 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Pacte Verd Europeu: acord per una nova i ambiciosa llei sobre el desplegament d’una infraestructura suficient per als combustibles alternatius

La Comissió es congratula de l’acord polític a què han arribat el Parlament Europeu i el Consell per incrementar el nombre de punts públics de recàrrega elèctrica i de proveïment d’hidrogen en particular en els principals corredors i eixos de transport de la Unió Europea. Suposa un acord històric que farà possible la transició al transport amb zero emissions i contribuirà al nostre objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle almenys un 55 % d’ara al 2030.

El nou Reglament de desplegament de la infraestructura per als combustibles alternatius estableix uns objectius obligatoris de desplegament de punts de recàrrega elèctrica i punts de proveïment d’hidrogen per al sector del transport per carretera, subministrament elèctric en els ports marítims i fluvials i subministrament elèctric per a les aeronaus estacionades. En garantir que existeixi una infraestructura mínima de recàrrega i proveïment de combustible arreu de la UE, aquest reglament acabarà amb la preocupació per part dels consumidors en relació amb la dificultat de recàrrega o proveïment dels vehicles. El Reglament també posa les condicions perquè la recàrrega o el proveïment de combustible siguin més accessibles per als usuaris, amb plena transparència dels preus, unes mínimes opcions de pagament comunes i informació per als usuaris coherent a tota la UE.

 

Rerefons

El Pacte Verd Europeu és l’estratègia de creixement a llarg termini de la Unió per fer que la UE sigui climàticament neutra com a tard el 2050. Per tal d’assolir aquest objectiu, la UE ha de reduir les seves emissions almenys un 55 % d’ara al 2030, en comparació amb els nivells de 1990. L’acord assolit aquesta setmana suposa un altre pas important en l’adopció del paquet legislatiu «Objectiu 55» de la Comissió per fer realitat el Pacte Verd Europeu. S’afegeix a una sèrie d’acords recents, l’últim dels quals és el relatiu a combustibles sostenibles per al transport marítim.

 Podeu trobar la nota de premsa completa aquí 

Detalls

Data de publicació
28 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona