Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Projecte

Renaturalització de la trama urbana de Girona

Descripció de dues línies

Alpuente
Copyright

GIRONAT té per objectiu incorporar la natura a la trama urbana i avançar cap a una ciutat més verda, resilent i saludable.  A partir d’una estratègia integral, que inclou plans d’infraestructura verda, blava i espècies invasores, la ciutat de Girona farà un gir de 180 graus cap a la renaturalització urbana a partir de la cooperació entre l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i entitats dedicades a la conservació ambiental; i, el foment de l’apoderament de l’espai públic per part dels gironins i gironines. Gironat permetrà aplicar estratègies de renaturalització a espais verds pilot, construir i fomentar cobertes i façanes verdes, la recuperació de la connectivitat fluvial, la naturalització de basses, el foment de la biodiversitat urbana amb la creació del projecte “Balcons per a la Biodiversitat”, el control de la flora i fauna exòtixa invasora, la renaturalització de 5 patis escolars, la creació d’aules de natura outdoor o l’execució del projecte comunitari “Menja’t Sant Narcis, per un barri comestible”.

Finançament

  • Funding programme
    European Union Recovery Instrument (EURI)

Parts interessades

Participants

Ajuntament de Girona

Associació La Sorollona

Universitat de Girona

Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura

Societat Espanyola d’Ornitologia

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)