Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Europa ens mou per formar-nos

Segur que coneixes Erasmus. Però sabies que també en pots fer durant la secundària, si estàs fent un mòdul de formació professional o si vols ser un emprenedor? Vols fer un voluntariat amb les despeses cobertes? Aquí en trobaràs més informació!