Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Productes catalans i balears protegits per la UE

La política de qualitat de la UE té com a objectiu protegir les denominacions de productes específics per promoure les seves característiques úniques a través de diverses etiquetes.

Segells de qualitat

Denominacions d’Origen Protegides (DOP)

Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP)

Productes agrícoles i alimentaris la reputació o característiques dels quals estan estretament vinculats a una zona geogràfica. Com a mínim una de les etapes de producció, transformació o elaboració ha de tenir lloc en aquesta zona. 

Especialitat Tradicional Garantida (ETG)

Denominacions de productes que garanteixen el seu caràcter tradicional, ja sigui per la seva composició o pel mètode de producció. Les ETG no estan lligades a un lloc en concret, però s’han de produir conforme al plec de condicions presentat.